wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Co ustalono na XXXV sesji Rady Miejskiej Jasła?

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęto jednolity tekst uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru „Warzyce I Nr 70”. Ułatwi to posługiwanie się planem zarówno przez organy wydające decyzje, jak też przez inwestorów planujących inwestycje. Obszar „Warzyce I Nr 70” ograniczony jest od północy ul. Bieszczadzką, od wschodu ul. Fabryczną oraz terenem stacji gazowej, od południa i zachodu istniejącymi ciekami wodnymi.

Uchwalono mpzp dla obszaru „Rafineria- ul.3 Maja”, ograniczonego ul. Rafineryjną, ul. 3 Maja, rzeką Wisłoką i terenami kolejowymi. Uchwała ta jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzenia planu i pozwoli na realizacje inwestycji zgodnie z planami i potrzebami przyszłych inwestorów.

Wsparcie dla Gminy Jasło

Miasto Jasło przekaże Gminie Jasło dotację na remont ul. Wiejskiej w Brzyściu. Wsparcie, w wysokości 13 tys. zł, umożliwi naprawę drogi, która znajduje się na terenie gminy, przy granicy z miastem. Inwestycję będzie prowadziła Gmina Jasło.

Zmiana składu Rady Muzeum

Nowym członkiem społecznie działającej Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle został Józef Laskowski ze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Zastąpił on niedawno zmarłą Felicję Jałosińską. W skład Rady, której czteroletnia kadencja rozpoczęła się w 2018 roku, wchodzą oprócz nowo wybranego członka, Zbigniew Pięta, Zbigniew Dranka, Zdzisław Gil oraz Lech Polak. 

Zadaniem Rady Muzeum jest m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez tę instytucję powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada ocenia na podstawie przedstawionego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora muzeum roczny plan działania.

Nowa aglomeracja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyznaczono aktualną aglomerację na terenie Miasta Jasła oraz gmin: Jasło, Dębowiec, Kołaczyce. Jest ona zlokalizowana na terenie miejscowości: Miasto Jasło, Brzyście, Gorajowice, Jareniówka, Trzcinica, Kowalowy, Łaski-Sobniów, Niegłowice, Warzyce, Wolica, Żółków, Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zarzecze, Majscowa, Łazy Dębowieckie i Krajowice z oczyszczalnią ścieków w Jaśle.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały wyznaczającej aglomerację nie mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły