wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

„Złote gody” 11 jasielskich małżeństw

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

11 małżeństwom z Jasła przekazano Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość, ze względu na obostrzenia odbyła się, nie jak zwykle w Jasielskim Domu Kultury, ale w Urzędzie Miasta w Jaśle, a pary małżeństwie odbierały medale na indywidualnych spotkaniach.  

W imieniu prezydenta obchodzącym „złote gody” małżeństwom medale wręczyli: burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle Alicja Wójcik. – Wszystkie pary mają za sobą wiele lat: tych szczęśliwych, tych  trochę trudniejszych, wiele przeżyć i doświadczeń, ale najważniejsze jest tylko jedno, że dalej są razem. Bycie razem zawsze pomaga; w każdej sytuacji; nie tylko w małżeńskiej, ale i w pracy, i w życiu codziennym – mówił Ryszard Pabian, życząc dostojnym Jubilatom kolejnych lat razem, upływających w szczęściu, w zgodzie i dobrym zdrowiu.

Z kolei Alicja Wójcik, kierownik USC, podkreśliła, że każdy mieszkaniec Jasła tworzy historię naszej małej ojczyzny. –  To tu mieszka, żyje, to tu spotykają go piękne, ale też trudne chwile, które na zawsze pozostają w pamięci Jego bliskich i Jego. Dziś Państwa małżeńska codzienność, prywatne święto, stają się sprawą wagi publicznej.

Uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Kazimiera i Roman Ćwikowie, Adela i Marian Dzielińscy, Maria i Jerzy Gąsiorowscy, Maria i Edward Kosibowie, Danuta i Stanisław Leśniakowie, Maria i Stanisław Myśliwcowie, Maria i Jan Pawlikowie, Teresa i Adam Rąpałowie, Irena i Jan Sędłakowie, Irena i Włodzimierz Więckowie oraz Helena i Roman Zającowie.

Przypominamy procedurę przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz, osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w  Jaśle jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Jasła za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle, elektronicznie lub przysyłając wiadomość na adres e-mail: usc@um.jaslo.pl podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Jaśle informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostają niezwłocznie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiego, a w dalszej kolejności do USC w Jaśle. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego USC w Jaśle powiadamia jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły