Moje Jasło - Iwona Trawińska- Ćwiertniewicz

W związku ze śmiercią radnego Romana Strojka, wybranego w okręgu wyborczym nr 19 z listy KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, 17 grudnia br. odbędą się wybory uzupełniające do  Rady Miejskiej w Jaśle. Zapraszamy do wywiadu z kandydatką – Panią  Iwoną Trawińską- Ćwiertniewicz.

Co skłoniło Panią do kandydowania w wyborach?

Mieszkam w okręgu nr 19 i zdecydowałam się na start w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Jasła. Z licznych kontaktów z mieszkańcami wiem, że na naszym osiedlu jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mam w tym zakresie pomysły, jestem przygotowana i zdeterminowana do działania! 

Czym obecnie zajmuje się Pani w życiu zawodowym?

Obecnie zajmuję stanowisko Dyrektora Biura Senatorskiego Senatora RP Alicji Zając. W zakresie swoich obowiązków udzielam m.in. porad prawnych i księgowych mieszkańcom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Kierując się troską o dobre wychowanie, kształtowanie postaw patriotycznych i moralnych młodego pokolenia pracuję również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w „jasielskim” Medyku.

Jakie działania zamierza Pani podjąć na rzecz Miasta Jasła.

W myśl słów Jana Pawła II „Wtedy dzieło waszego życia stanie się pożyteczne i dobre o ile to, co uczynimy jest godne naśladowania przez innych”. W kategoriach pilnych, sygnalizowanych potrzeb widzę konieczność remontu, ew. przebudowy tarasu w Budynku B Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kopernika oraz zagospodarowanie przylegających terenów zielonych.

Poza tym chciałabym być blisko mieszkańców. Słuchać ich problemów, sygnalizowanych potrzeb i w miarę możliwości rozwiązywać je. Aby być blisko zamierzam odbywać częste dyżury i być do dyspozycji mieszkańców. Chcę wspierać inicjatywy zmierzające do tworzenia w mieście nowych miejsc pracy a przede stawiam na odbudowę i rozwój węzła kolejowego w Jaśle.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy powodzenia. 

Dziękuję i pozdrawiam czytelników portalu Moje Jasło.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrypcje  
Powiadom o