wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. Do udziału w projekcie preferowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,  tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 16.02.2018 r.

W ramach projektu oferujemy:

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
  3. wyjazdy do placówek kulturalnych;
  4. terapię zajęciową która obejmie m.in: artterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zajęcia krawieckie;
  5. psychoterapię;
  6. prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
  7. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
  8. pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla osób starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Ponadto na czas  uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu zapewnione będą 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, (śniadanie i obiad) oraz  dla osób  z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania  do  i z Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019 r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły