Sesja Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na LXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./.

LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
  2.1. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji LMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła /Druk Nr 663/,
  4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 662/,
  4.3. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 661/,
  4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kołaczyce dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 665/,
  4.5. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 664/,
  4.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 667/,
  4.7. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 666/,
  4.8. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk Nr 670/,
  4.9. wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 668/,
  4.10. wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 669/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad LXIV Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wprowadzić imię

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.