wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Przekora warta 5 kg papieru

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

25 lutego br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas sesji było udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego oraz zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

Linia kolejowa nr 166 Dębica-Jasło

Projekt linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło przeszedł do drugiego etapu rządowego Programu Kolej Plus. Starosta Jasielski Adam Pawluś z upoważnienia Marszałka skierował pismo do 28 samorządów o dofinansowanie wstępnego studium linii. Jako pierwsza przychylnie ustosunkowała się do tego Rada Gminy Miejsce Piastowe, która zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł. (https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-miejsce-piastowe-pani-doroty-chilik).

Podczas toczących się rozmów niektórzy radni kwestionowali zasadność powstania linii Dębica-Jasło, wskazując, że obecnie przedsiębiorcy starają się nie korzystać z transportu kolejowego. Pojawiła się również opinia, że jedynym beneficjentem tej linii kolejowej Dębica-Jasło będzie PKN Orlen. Warto w tym miejscu przypomnieć, że powstanie linii jest równoznaczne z rozwojem powiatu, a największym tego beneficjentem będą jego mieszkańcy.

O poparciu, jakim cieszy się wśród przedsiębiorców budowa linii nr 166 Dębica- Jasło pisaliśmy już we wcześniejszym artykule. Warto jeszcze raz przypomnieć jakie firmy popierają tą inwestycję:

Lepsza komunikacja oznacza większe możliwości rozwoju. Wiedzą o tym przedsiębiorcy z południa Podkarpacia, którzy zgodnie wyrażają rekomendacje dla inwestycji. Ogromne korzyści ekonomiczne oraz pozytywną opinie przedstawiły do dnia dzisiejszego następujące przedsiębiorstwa: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos Kolej sp. z o. o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o. o., Krosno Glass S.A., Kronofloring sp. z o. o.

Kto jest przeciwny rozwojowi powiatu?

Przeciwko wsparciu Województwa Podkarpackiego w dofinansowaniu wstępnego studium linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło głosowało 7 radnych: Jan Urban, Franciszek Miśkowicz, Bożena Macek-Lubaś, Dorota Woźniak, Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik i Ewa Wawro.

Zmiany w Uchwale budżetowej. Dbamy o niepełnosprawnych!

Jedną z najważniejszych zmian w uchwale budżetowej jest zabezpieczenie środków na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  

Pierwszym zadaniem jest modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ok. 152 tys. zł natomiast kwota dofinansowania, o którą będzie się ubiegał Powiat to ok. 122 tys. zł.

Drugim zadaniem jest budowa windy w internacie bursy międzyszkolnej, która w przyszłości zostanie zmieniona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 290 tys. zł. Na ten cel zabezpieczono ok. 136 tys. zł środków własnych, zaś reszta kwoty zostanie pozyskana z dofinansowania PEFRON-u.

Radny Janusz Przetacznik przedstawił wniosek o zmniejszenie wydatków majątkowych Starostwa na zadanie podniesienia efektywności energetycznej budynku o kwotę 60 tys. zł, która miałaby zostać przeznaczona na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w ramach działań resuscytacyjnych. Wniosek uzasadniał tym, że jasielski SOR zostanie pozbawiony tego specjalistycznego sprzętu, który w ramach umowy najmu ambulansów z wyposażeniem trafi do Krosna.

Starosta wyjaśnił, że ten sprzęt nie będzie skierowany, nie będzie użyczony do Krosna. On jest czasowo tylko wykorzystywany w jednym z zespołów, chyba w Nowym Żmigrodzie. Przed 1 marca sprzęt powróci do SORu w Jaśle. 

Do tej pory ani dyrektor, ani nikt ze szpitala nie zgłaszał takiej potrzeby zakupy sprzętu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Radny nie wziął jeszcze pod uwagę tego, że zmiana dotyczy zadania wieloletniego i pociągałaby za sobą dalsze zmiany, w tym wieloletniej prognozy finansowej i samego zakresu zadania. Ostatecznie wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

Zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok została przegłosowana większością głosów.

Przekora warta 5 kg papieru

Starosta Jasielski wypowiedział się na temat powodów uchylenia przez Wojewodę uchwały dotyczącej Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021. Powodem jej uchylenia były braki formalne. Wojewoda zarzucił niedopełnienie obowiązku załączenia do zawiadomienia o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle załącznika w postaci przedmiotowego Programu.

Radni znali jednak jego treść ponieważ 30 września został do nich wysłany listem poleconym i jednocześnie przesłany drogą mailową. W przeciwnym wypadku nie mogliby merytorycznie dyskutować na jego temat podczas sesji.

Zdziwienie budzi fakt uporu, z jakim niektórzy radni dążą do sabotowania ważnych działań powiatu. Niekiedy ten upór można zobrazować, tak jak w tym przypadku 5 kg papieru, który był potrzebny na wydrukowanie 23 kopii Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.

Świetny człowiek, świetny lekarz, świetny przewodniczący!

Opozycyjni radni po raz kolejny próbowali odwołać ze stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Snocha. Zarzucano mu, że zwołuje sesje w terminie niedogodnym dla opozycji, wykazuje się stronniczością i organizuje sesje stacjonarne w czasie epidemii.

W rzeczywistości Przewodniczący Robert Snoch wykazuje się wielką cierpliwością, spokojem i stara się zawsze łagodzić spory. Jak zauważył Członek Zarządu Grzegorz Pers Pan przewodniczący Snoch dawał się radnym wygadać. Niektórzy radni nie mówili po 10 minut, tylko po pół godziny. Trudno mu zarzucić, że dyskryminuje opozycję.

Starosta dodał, że Rober Snoch to świetny człowiek, świetny lekarz i świetny Przewodniczący Rady Powiatu. Przy okazji podziękował mu za szybkie i skuteczne działanie.

W tajnym głosowaniu nad odwołaniem Przewodniczącego rady Powiatu 7 radnych opowiedziało się za, natomiast 14 było przeciw. Przewodniczący Robert Snoch nie brał udziału w głosowaniu.

Na koniec Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował wszystkim pracownikom szpitala, łącznie z dyrekcją za ich odpowiedzialną pracę w trudnych warunkach spowodowanych wzrostem zakażeń COVID-19.

- Reklama -

Podobne artykuły

2 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o

2 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
gamrat
1 marca, 2021 20:09

Świetny człowiek, świetny lekarz, świetny przewodniczący!
Pan Robert to cudowny człowiek, lekarz i przewodniczący z powołania. Pytanie z czyjego powołania?

Last edited 3 lat temu by gamrat
PISS Fan
1 marca, 2021 20:11

Szacun. Zabełtał mnie artykuł.

- Reklama -

Ostatnie artykuły