wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Prezydent RP Andrzej Duda oznaczył 13 jasielskich małżeństw

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Trzynaście małżeństw z Jasła 24 maja otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się w Jasielskim Domu Kultury w przygotowanej oprawie muzycznej przez wokalistów JDK.

W imieniu prezydenta obchodzącym „złote gody” małżeństwom medale wręczyli: burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle Alicja Wójcik.

–  W ciągu tych pięćdziesięciu lat na pewno były zarówno te piękne, jak również trudne chwile. Te piękne, które dawały radość życia, pomagały przeżyć te trudniejsze momenty – mówił Ryszard Pabian.

Z kolei Alicja Wójcik, kierownik USC, zaznaczyła – Od chwili, w której postanowiliście połączyć swoje losy minęło pół wieku. Dzisiaj mogą państwo śmiało stwierdzić, że wybrana wspólna droga była słuszna. Proszę przyjąć gratulacje i uznanie dla stanowczości państwa postaw, a także serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i dobrostanu.

Uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Krystyna i Zbigniew Dziadoszowie, Stanisława i Adam GoleniowieBernardyna i Zbigniew GorczycowieLidia i Marian Gorgoszowie, Maria i Tadeusz MaczugowieLucyna i Jan Nowosielscy, Wiesława i Zbigniew PiętowieMaria i Stanisław Płocicowie, Janina i Bronisław RzońcowieZofia i Władysław SysołowieDorota i Jan SzarkowieGrażyna i Ryszard WojdyłowieKrystyna i Stanisław Woźniakowie.

Przypominamy procedurę przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz, osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w Jaśle jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Jasła za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle, elektronicznie lub przysyłając wiadomość na adres e-mail: usc@um.jaslo.pl podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Jaśle informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostają niezwłocznie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiego, a w dalszej kolejności do USC w Jaśle. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego USC w Jaśle powiadamia jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

ŹródłoUM w Jaśle
- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły