wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Miasto Jasło stać tylko na 20 budek lęgowych dla jerzyków

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Radna Rady Miejskiej Jasła Agnieszka Sobczyk poruszyła niedawno problem plagi komarów, która dotyka nas niemal co roku. Zaproponowała, żeby zamiast szkodliwych chemicznych oprysków przeciw komarom zamontować budki dla jerzyków na budynkach użyteczności publicznej i przekazać je nieodpłatnie mieszkańcom.

Jerzyki to małe wędrowne ptaki, które żywią się komarami. Jeden osobnik jest w stanie zjeść w ciągu doby nawet 20 000 komarów, much i meszek. Jak zauważyła w swojej interpelacji radna Sobczyk te pożyteczne ptaki są niezwykle przywiązane do miejsca lęgowego do którego chętnie wracają, żeby założyć w pobliżu gniazdo. Proponowane rozwiązanie to inwestycja na lata, która nie pociąga za sobą dalszych kosztów i w przeciwieństwie do chemicznych oprysków nie degraduje środowiska.

Metody naturalnej walki z komarami już od dawna stosują nowoczesne miasta i gminy, czego doskonałym przykładem jest Warszawa. Ten temat poruszaliśmy już w artykule Więcej jerzyków zamiast chemicznych oprysków przeciw komarom.

Dlaczego Jasło chomikuje środki budżetowe?

Zdziwienie może budzić sposób, w jaki władze Jasła dysponują wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej. Miasto zamiast wydawać pieniądze na potrzeby mieszkańców po prostu je chomikuje. Czy to ma sens, zwłaszcza teraz w dobie galopującej inflacji?

Według informacji udzielonych przez miasto na wniosek starosty jasielskiego kwota nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych po rozliczeniu budżetu Miasta Jasła za 2021 rok wyniosła 32 328 984,47 zł.

W ramach nadwyżki budżetowej znajdują się także środki przeznaczone na ochronę środowiska. Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) nakazuje w sposób szczególny traktować środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Mogą być przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu kar i opłat przewidzianych ustawą jako dochody budżetu gminy, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do WFOŚiGW.

W odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Sobczyk poinformowano, że ze względu na ograniczone środki finansowe Miasta Jasła w br. zostanie zakupionych 20 szt. pojedynczych budek lęgowych dla jerzyków i przekazanych do podmiotów zainteresowanych ich zamontowaniem.

Na popularnym serwisie aukcyjnym koszt zakupu jednej budki dla jerzyków wynosi ok. 50 zł, więc za deklarowane 20 sztuk miasto zapłaci ok. 1000 zł. Takiej hojności się nie spodziewaliśmy!

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły