Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

3
Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Podczas X Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 28 marca br., radni oraz zaproszeni goście, mieli okazję do dyskusji na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w latach 2015-2018 oraz planowanych nakładów w roku 2019. Dyskutowano również o głównych potrzebach i problemach, z którymi na co dzień borykają się pracownicy placówki, współpracy z władzami powiatowymi oraz oceną funkcjonowania szpitala przez pacjentów i lokalną społeczność.

Na sesję zostali zaproszeni liczni goście w tym m.in. Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła, dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele z dyrektorem Michałem Burbelką, lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego.

Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła

Adam Pawluś, Starosta Jasielski odniósł się do projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Efektem wykonanych prac jest rozszerzenie powierzchni bloku operacyjnego o ponad 300 m 2 , utworzenie nowoczesnej sali nadzoru poznieczuleniowego, modernizację dotychczasowych sal operacyjnych z przekształceniem jednej z nich na wielodyscyplinarna salę operacyjną. Poszerzono powierzchnię centralnej sterylizatorni o ponad 200 m 2 poprzez zaadoptowanie nieużywanych powierzchni byłej kotłowni. Zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną i elementy wyposażenia, m.in. laparoskop operacyjny, RTG z ramieniem C, automatyczną opaskę uciskową, mikroskop operacyjny, zestaw do chirurgii endoskopowej zatok z torem wizyjnym, zestaw do radiochirurgii RF i do mikrochirurgii krtani, monitory EKG, SpO2, EtCO2, HR, RR, CO, temperatury i respiratory. Pozwoli to na realizację nowych, niewykonywanych dotychczas zabiegów operacyjnych w szpitalu. Ponadto dostosowanie jednej z sal do zabiegów endoprotezoplastyki, wpłynie na zwiększenie ilości tych zabiegów. Tylko spełnienie wymagań w zakresie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni daje możliwość dalszego funkcjonowania oddziałów zabiegowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów z powiatu jasielskiego. Wartość szacunkowa projektu to około 22 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO WP w wysokości 9.924.772,04 zł.

Starosta podkreślił jak wiele osób, w tym m.in. pracowników szpitala, radnych powiatowych, pracowników jednostek powiatowych, parlamentarzystów, było zaangażowanych w realizację tego projektu. Tylko dzięki przychylności i zaangażowaniu wielu osób projekt udało się zrealizować.

Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Adam Pawluś – Starosta Jasielski

Nie jest to jedyna inwestycja prowadzona w szpitalu w ostatnim czasie. W ramach zadania pn. „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wykonano dostosowanie budynku głównego szpitala do przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoczęto przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych.

Michał Burbelka, wieloletni dyrektor Szpitala, opowiedział o wielu trudnościach, które trzeba było pokonać, aby tak trudna inwestycja mogła zostać zrealizowana w terminie i w jak najmniejszym stopniu zakłócała proces leczenia pacjentów. Odnosząc się do głosów radnych, zatroskanych faktem braków personalnych, w tym przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek potwierdził, że jest to problem nie tylko szpitala w Jaśle, ale dotyczący całej Polski. Trudno jest pozyskać lekarzy specjalistów do szpitala powiatowego, jeżeli mają możliwość uzyskania pracy np. w Krakowie. Przez cały czas trwają jednak rozmowy z lekarzami, w tym momencie szczególnie usilnie prowadzone są rozmowy z lekarzami ze specjalizacją z urologii.

Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Michał Burbelka – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Jan Muzyka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle przytoczył wniosek radnych Ewy Wawro i Janusza Przetacznika, który złożyli podczas VI Sesji Rady Powiatu, w dniu 17 stycznia 2019 r. Radni wnioskowali o skreślenie dwóch zadań: „ Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), na które jest przeznaczona kwota 1 600 000,00 zł oraz „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), na które jest przeznaczona kwota 200 000, 00 zł. Radni swój wniosek (wniosek do pobrania) motywowali chęcią zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego, a o wykonanie tych zadań wnoszą z bieżących środków szpitala.

Zadania inwestycyjne i główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Szymon Niemiec – chirurg

Michał Burbelka odniósł się do tych wniosków: Takie działanie w praktyce oznaczałoby szukanie środków na realizację tych zadań ze środków szpitala, co z reguły w tego typu placówkach kończy się restrukturyzacją polegającą głównie na ograniczeniu zatrudnienia. Odpowiedzialny dyrektor nie może do tego dopuścić.

Ze strony radnych padło wiele pytań dotyczących wyzwań jakie stają przed szpitalem, sposobu radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, pozyskiwaniem środków na realizację dalszych prac modernizacyjnych, zakupu i wymiany sprzętu, niejednokrotnie mocno wyeksploatowanego. Na wiele z nich odpowiedzi udzielił starosta oraz dyrektor szpitala. Pozostałe będą stanowić pole do dyskusji podczas kolejnych sesji.

Subskrybuj
Powiadom o

3 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Xxxxxcc
28 marca, 2019 22:09

Wszystko fajnie…. Tylko może w końcu ktoś by się zainteresował oddziałem psychiatrycznym bo to jak ten oddział wygląda i jakie są tam warunki dla ludzi którzy potrzebują wyciszenia i spokoju do tego żeby się wyleczyć to przechodzi ludzkie pojęcie… Przez sam pobyt tam można wyjść bardziej chorym niż się weszło… Więc władze mogły by też wziazc pod uwagę ten oddział bo z zewnątrz i wewnątrz wygląda to tragicznie!!!!!!

Sonik
29 marca, 2019 08:58

Oglądnij cała sesje XXXXXX jest rozmowa na temat wybudowania nowego oddziału psychiatrycznego 🙂 PZDR!!

Mysza
29 marca, 2019 09:15
Odpowiedź na  Sonik

W rozmawianiu to oni są najlepsi szkoda, że z tym rozmów nigdy nic nie wynika.