Wielki sukces naukowy uczniów SP 1 na Uniwersytecie Jagiellońskim

0

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi w składzie: Franciszek Data, Mateusz Trzesiński, Bartosz Rumiński i Jakub Piwowar. Otrzymali oni I wyróżnienie w tym konkursie. Jest to niebywały sukces młodych naukowców, zważywszy na to, iż byli oni oceniani przez Doktorów oraz Profesorów wykładających na UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Warto też dodać, że Jury przyznało tylko główną nagrodę i wyróżnienia.

W VI edycji konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wzięło udział 276 zespołów z całej Polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin,  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wojciech Nowak, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zadaniem uczestników było zbudować urządzenie o wymiarach nie przekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych. Ideą konkursu jest zainteresować uczniów fizyką. Poprzez budowę urządzenia uczniowie mają okazję znaleźć praktyczne zastosowanie poznanych praw fizyki.

Komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę kolejno: liczbę wykorzystanych zjawisk fizycznych wraz z umiejętnością ich wyjaśnienia, niezawodność i stopień skomplikowania urządzenia oraz kreatywność i estetykę wykonania.

 SP nr 1 w Jaśle

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments