wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Trwają wstępne prace projektowe nad obwodnicą Jasła

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o postępach prac prowadzonych w województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to Koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Współpraca z samorządami i mieszkańcami

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji procesu inwestycyjnego pokazały, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Szczególnie istotne jest to na etapie prac planistycznych i projektowych.

Przygotowanie inwestycji drogowych jest procesem długim i złożonym, dlatego tak istotna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron, zarówno projektantów, inwestora, jak i lokalnych społeczności oraz samorządów. Wsłuchujemy się w głosy i uwagi samorządów oraz mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. Zależy nam, aby dotrzeć z informacjami o przyszłych obwodnicach do lokalnych społeczności. Pozwala to sprawniej prowadzić proces przygotowawczy. Istotnym elementem tego etapu przygotowania inwestycji są niewątpliwie akcje informacyjne. Pozwalają one zebrać wnioski, opinie i uwagi, dzięki którym udaje się wspólnie wypracować optymalny przebieg przyszłych inwestycji.

Co zostanie zbudowane?

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program budowy 100 obwodnic. Mapa Podkarpacie

Trzy obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 73

Inicjatywa samorządowa oraz współpraca z przedstawicielami władz Jasła, Kołaczyc, Pilzna, Brzostku i Brzyska były impulsem do rozpoczęcia prac przygotowawczych mających na celu doprowadzenie do realizacji przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno – Jasło, w tym budowy obwodnic Jasła, Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc.

Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej inwestycji, czyli dla przebudowy DK73 i budowy obwodnic. Postepowanie prowadzone jest przez Burmistrza Brzostku, na terenie którego przebiega największy zakres inwestycji.

Obwodnica Pilzna – 9 marca 2022 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi dla budowy obwodnicy Pilzna. Wykonawcą jest Pracownia Inżynierska KLOTOIDA. Wartość umowy to 1 496 743,95 zł. Termin realizacji to marzec 2023 r. Aktualnie trwają wstępne prace projektowe. W przygotowaniu jest mapa do celów projektowych, na podstawie której będą opracowane rozwiązania projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu w celu opracowania analizy i prognozy ruchu.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych, jaki koncentruje się w mieście z kierunków wschodniego i zachodniego. Chodzi przede wszystkim o podróżujących drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w kierunku Jasła i dalej Krosna. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województw podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy znacząco zmniejszy się w centrum miejscowości. 

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc – 28 lutego 2022 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi dla budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc. Wykonawcą Koncepcji programowej jest MPRB. Wartość umowy to 6 986 400 zł. Termin realizacji to maj 2023 r. Aktualnie trwają wstępne prace projektowe. W przygotowaniu jest mapa do celów projektowych, na podstawie której będą opracowane rozwiązania projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu w celu opracowania analizy i prognozy ruchu. Trwają prace nad uzgodnieniem programu badań geofizycznych.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy na osi północ-południe, kierujący się albo w kierunku Pilzna oraz drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 albo w kierunku Jasła oraz drogi krajowej nr 28, zostanie wyprowadzony z centrów obu miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez ograniczenie ruchu dalekobieżnego, ograniczy też emisje spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnic Jasła – 28 grudnia 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi dla budowy obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73 (wraz z rozbudową istniejącej DK73 o dł. ok. 2,5 km). Wykonawcą KP jest Promost Consulting. Wartość umowy to 6 649 084,80 zł. Termin realizacji to marzec 2023 r. Aktualnie trwają wstępne prace projektowe. W przygotowaniu jest mapa do celów projektowych, na podstawie której będą opracowane rozwiązania projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu w celu opracowania analizy i prognozy ruchu. Trwają prace nad uzgodnieniem programu badań geofizycznych.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Jasła jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo-wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej nr 28 stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie płynności ruchu w samym Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony od autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, z drugiej włączających się z drogi krajowej nr 73, która zbiera ruch z południowej części województwa.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

ŹródłoGDDKiA
- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły