wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Sołtysi w gminie Jasło domagają się podwyżek

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Sołtysi gminy Jasło domagają się wzrostu wynagrodzeń za opiekę nad mieniem komunalnym. W skierowanym do Wójta piśmie powołują się na coroczny ustawowy wzrost minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.

Sołtysi na podstawie umów zawartych z gminą pobierają wynagrodzenie za opiekę nad mieniem gminnym obejmującym Dom Ludowy wraz z wyposażeniem oraz pozostałe mienie komunalne. Do ich obowiązków należy m.in. udostepnienie pomieszczeń Domu Ludowego dla potrzeb mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Sołtysi zaznaczają, że wykonują te obowiązki bardzo starannie i traktują je jako jedne z najważniejszych w trakcie pełnienia swojej funkcji.

Ile potrzeba godzin na opiekę nad mieniem komunalnym?

– W 2019 roku po uzgodnieniach z Panem Wójtem zgodziliśmy się na wynagrodzenie za opisaną powyżej prace w wysokości 350,00 zł miesięcznie (450,00 zł dla pięciu Sołtysów którzy mieli największe obłożenie imprez w domach ludowych). W momencie tych ustaleń minimalna stawka godzinowa wynosiła 14.70 zł brutto, tym samym w umowach zapisano, że czas pracy przy wykonywaniu niniejszej umowy nie może przekroczyć 23 godzin w stosunku miesięcznym (dla Sołtysów z wyższą stawką 30 godzin). Od 2019 r. do teraz ustawowa minimalna stawka godzinowa była systematycznie podnoszona. Od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 22,80 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do kwoty 23,50 zł i będzie to wzrost prawie 60% w stosunku do stawki z 2019 r. – czytamy w skierowanym do Wójta piśmie.

Sołtysi skarżą się, ze wzrost stawki godzinowej nie przekłada się na waloryzację ich wynagrodzenia ponieważ zapisuje się im coraz mniejszą ilość godzin pracy, których nie mogą przekroczyć w ciągu miesiąca. W obecnym roku wynosi ona 14 godzin (dla Sołtysów z wyższą stawką 19 godzin).

Ile zarabiają Sołtysi?

Wysokość miesięcznej diety dla Sołtysów uchwala Rada Gminy. Obecnie, według uchwały Nr LII/406/2022 Rady Gminy Jasło z dnia 16 marca 2022 r., miesięczna dieta dla Sołtysów wynosi 900,00 zł. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem funkcji takich jak:

  • organizowanie zebrań wiejskich
  • reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Gminy i jej organów
  • wywieszanie na tablicach informacyjnych w sołectwie obwieszczeń, informacji przekazywanych przez Wójta
  • uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta
  • współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych

Warto przypomnieć, że Sołtysi pobierają także inkaso 6% od pobranych kwot podatków (określa to uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 kwietnia 2019 r.) z czego muszą się rozliczyć z Fiskusem.

Funkcja Sołtysa ma wiekową tradycję i stanowi szczególne wyróżnienie dla osoby, która ją sprawuje. Sołtys musi cieszyć się dużym zaufaniem społecznym, czego wymagają powierzone mu obowiązki. Na ogół uważa się, ze to praca społeczna i nie można po niej oczekiwać dobrych zarobków.

Czy Sołtysi powinni zarabiać więcej?

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły