wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Radni za wykorzystaniem potencjału turystycznego powiatu

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle radni wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Dzięki przystąpieniu do tego projektu powiat zyskuje szansę na rozwój turystyki i rozpowszechnienie informacji o zasobach kulturalnych i przyrodniczych.

Mikroprojekt pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník”, to projekt partnerski Powiatu Jasielskiego, jako Partnera Wiodącego, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

W ramach projektu planowane jest utworzenie nowego transgranicznego turystycznego szlaku pieszego łączącego Ożenną z Roztokami, na odcinku do granicy państwa oraz modernizacja szlaku turystycznego pieszego po stronie słowackiej. Wraz z szlakiem turystycznym powstanie infrastruktura, której zakres obejmuje min.: wykonanie po stronie polskiej i modernizację po stronie słowackiej turystycznego szlaku pieszego wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. Zamieszczenie nowych informacji o zasobach  powiatu jasielskiego (strony internetowe, aplikacja mobilna powiatu jasielskiego), tj.: o nowym szlaku turystycznym, obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz wydanie folderu. Przeprowadzenie warsztatów filmowo – fotograficznych z udziałem młodzieży polsko – słowackiej w Ośrodkach Ożenna i Obserwatorium Roztoky, rajdu rowerowego w okolicach Ożennej, konferencji „Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”. Odbędą się konkursy: fotograficzny (przyroda powiatu i dziedzictwo kulturowe) oraz lingwistyczny – międzykulturowy.

Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020.

Wartość projektu finansowana przez powiat jasielski to 300 000,00 zł. Planuje się, że projekt będzie dofinansowany do 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do 5% z budżetu państwa, wkład własny wynosi minimalnie 10%.

Przegłosowano zmiany statutu szkół, w związku z reformą oświaty, przywracającą 4-letnie licea i 5-letnie technika. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. Dokonano również zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wprowadzając szereg zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

ŹródłoPowiat Jasło
- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły