wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Rada Powiatu w Jaśle zaapelowała do Premiera o zmianę statusu dwóch odcinków linii kolejowych

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

17 maja 2023 r. odbyła się LXXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle, na której poza szeregiem uchwał Radni przyjęli apel do Premiera i Ministrów w sprawie nadania odcinkom linii kolejowej nr 108 i 107 statusu linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Po zatwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołów z poprzednich sesji dokonano wyboru Komisji Wnioskowej i przystąpiono do procedowania nad uchwałami. Przyjęto uchwały dotyczące:

  • zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uwzględniającej m.in. zwiększenie o 120 000 zł wydatków Starosta Powiatowego w Jaśle w zakresie „Zagospodarowania terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu wraz z robotami wykończeniowymi w budynku” oraz otwarto nowe zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w km 0+700 – 1600 w miejscowości Brzyście.
  • wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w miejscowości Wolica.
  • wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Jednostki Strzeleckiej 2094 w Kołaczycach
  • apelu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej dotyczącego nadania linii kolejowej nr 108 na odcinku Sanok-Krościenko (Granica Państwa) oraz linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków (Granica Państwa) statusu linii kolejowej o znaczeniu państwowym.
  • określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2022

Podczas sesji zdano sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok, sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2022 rok oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Przedstawiono także Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jasielskim w roku 2022.

Apel Rady Powiatu w Jaśle

w sprawie nadania statusu linii o znaczeniu państwowym liniom kolejowym: nr 108 [na odcinku Sanok-Krościenko (Granica Państwa)] i nr 107 Zagórz–Łupków (Granica Państwa)

Rada Powiatu w Jaśle zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Obrony Narodowej z apelem o nadanie linii kolejowej nr 108 – na odcinku Sanok – Krościenko (Granica Państwa) i linii kolejowej nr 107 Zagórz – Łupków (Granica Państwa) statusu linii o znaczeniu państwowym.

Obecnie linia kolejowa nr 108 na odcinku Jasło – Sanok, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 552 ze zm.) ma charakter linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Linia nr 108 na odcinku Sanok – Krościenko (Granica Państwa) oraz linia nr 107 zaliczone zostały do linii pozostałych. Inwestycje kolejowe zrealizowane w ostatnim czasie przez stronę ukraińską m.in. w rejonie bieszczadzkiego pogranicza wymagają podjęcia pilnych i systematycznych działań ze strony Polski, otwierających perspektywę najkrótszego połączenia kolejowego z Ukrainą przez teren Bieszczad. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest zapewnienie jednolitego standardu technicznego na całej linii kolejowej nr 108 i linii nr 107.

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego, w szczególności stosowania blokad transportu towarów ukraińskich drogą morską, istotnie wzrasta znaczenie wykorzystywania linii kolejowej nr 108 do transportu towarowego między Polską, Ukrainą i Słowacją. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane podniesieniem statusu także linii kolejowej nr 107 Zagórz – Łupków (Granica Państwa) do rangi linii o znaczeniu państwowym oraz przeprowadzenie jej rewitalizacji. Kolejowe przejście graniczne w Łupkowie będzie stanowić alternatywę dla przejścia w Muszynie – LK nr 96.

Jesteśmy przekonani, że postulowane przez nas działania w celu poprawy stanu infrastruktury kolejowej południowej części Podkarpacia przyczynią się w przyszłości do ożywienia rozwoju gospodarczego regionu, wzrostu znaczenia Polski jako ważnego ogniwa transportu międzynarodowego, jak również do pogłębienia integracji europejskiej pomiędzy trzema sąsiadującymi krajami.

Potencjalne konsekwencje dalszej eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę potwierdzają pilną potrzebę poprawy parametrów technicznych linii kolejowych nr 108 i 107. Rewitalizacja i podniesienie statusu linii kolejowych nr 108 i 107 do statusu linii kolejowych o znaczeniu państwowym winno być strategicznym celem Rządu, zarówno dla wzmocnienia bezpieczeństwa i gospodarki Polski, jak i efektywności gospodarczej i obronnej Ukrainy a nade wszystko dla dynamiki integracji europejskiej.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły