wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” już gotowy. Teraz czeka na ocenę

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Miasto Jasło jako jedno spośród 54 miast miało możliwość złożenia projektu do II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”, nad którym od stycznia pracowało w sumie ponad 40 osób reprezentujących różne środowiska, został złożony do oceny. Na Podkarpaciu o 100 proc. dofinansowanie w wysokości 10 mln euro ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rywalizuje w sumie siedem miast.     

Nad przygotowaniem miejskiego projektu pracowały dwa zespoły. Jeden z nich opracowywał Program Rozwoju Lokalnego (PRL), a drugi Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Przy czym PRL został podzielony na 6 obszarów:

 • społeczny
 • gospodarczy
 • środowiskowy
 • przestrzenny
 • inteligentnego zarządzania miastem
 • finansowania rozwoju miasta

W skład obydwu zespołów wchodziło ponad 40 osób z różnych środowisk m.in. z Urzędu Miasta w Jaśle, Starostwa Powiatowego, Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki czy organizacji pozarządowych. W prace również zostali włączeni mieszkańcy (badania ankietowe, prace w zespołach).

Łącznie przygotowano 37 przedsięwzięć, w tym 32 przedsięwzięcia podstawowe (w 100% finansowane ze środków EOG NMF) oraz 5 przedsięwzięć uzupełniających (finansowanych ze środków Miasta). Wśród przygotowanych zadań10 jest inwestycyjnych. Są to:

przedsięwzięcia inwestycyjne (podstawowe):

 • budowa drogi KDZ 5 w strefie inwestycyjnej,
 • odwodnienie terenu w strefie inwestycyjnej,
 • budowa Centrum Komunikacyjnego,
 • miejski designe,
 • rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
 • Centrum Aktywnego Seniora,
 • ścieżka edukacyjna;

przedsięwzięcia inwestycyjne (uzupełniające):

 • budowa mieszkań (TBS),
 • zakup autobusów
 • budowa ścieżek rowerowych.

Poza tym przygotowano również 27 projektów nieinwestycyjnych, które dotyczą przede wszystkim:

 • podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby wykluczone);
 • budowanie tożsamości mieszkańców poprzez działania kulturalne i edukacyjne;
 • budowania relacji na płaszczyźnie samorząd-mieszkaniec oraz samorząd-gospodarka-mieszkaniec;
 • wspierania organizacji pozarządowych;
 • edukacji ekologicznej;
 • poprawy dostępności;
 • usprawnieniu działalności administracji.

Obecnie przygotowany przez Miasto Jasło projekt poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej. Planowany termin oceny to I kwartał 2021 r. Możliwość dofinansowania w wysokości 10 mln euro otrzyma jednak tylko 15 spośród 54 miast.

Warto zaznaczyć, że w prace nad projektem zaangażowanych zostało wielu partnerów. Zostali nimi:

 • Powiat Jasielski,
 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców;
 • Fundacja Aktywna Galicja;
 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum Pro Cultura”

Podkreślić należy, że w przygotowaniu projektu, w kilkudziesięciu różnego rodzaju spotkaniach, udział wzięło:

 • 454 osoby w spotkaniach konsultacyjnych,
 • 485 osób w warsztatach diagnostyczno-projektowych,
 • 2449 osób w badaniach ankietowych,
 • 618 osób w konsultacjach on-line.

To bardzo budujące, bo oznacza, że rozwój naszego miasta jest bardzo ważny dla wielu jego mieszkańców. Dziękujemy za zaangażowanie i za poświęcony czas. Za wypełnienie kierowanych do Państwa ankiet i udział w pracach zespołu. Każdy głos był dla nas bardzo ważny, tym bardziej, że potrzeby wskazane przez mieszkańców, różniły się od tych wskazanych przez uczestników Zespołu Miejskiego. Co ważne to właśnie opinie wyrażone przez Państwa pomogły nam w opracowaniu dokumentów dotyczących rozwoju naszego miasta.

Dziękujemy, razem możeMY więcej !

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły