wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Podkarpaccy policjanci podsumowali rok 2018. Było bezpiecznie.

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Dziś, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa podczas odprawy służbowej omówił osiągnięcia podkarpackich policjantów w roku 2018. W obecności władz wojewódzkich oraz kadry kierowniczej podkarpackiej Policji przedstawił poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Zaprezentował też plany i wyzwania na najbliższy rok, które mają zagwarantować skuteczność Policji, a mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

W odprawie, oprócz kierownictwa podkarpackiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP, udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich –  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus. Wśród zaproszonych byli również Naczelnik Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Piotr Janowski oraz Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Piotr Chmiel.

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa rozpoczął od przedstawienia struktury i sytuacji kadrowej garnizonu podkarpackiego, po czym zaprezentował stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim oraz omówił wyniki osiągnięte w 2018 r. przez poszczególnie służby Policji.

Kadry podkarpackiej Policji

W garnizonie podkarpackim służy 4.511 policjantów, 528 urzędników korpusu służby cywilnej oraz 604 pracowników cywilnych. Najwięcej, bo 2.934 policjantów służy w prewencji, w pionie kryminalnym 1.379, a w służbie wspomagającej 106. Zdecydowana większość policjantów posiada staż służby od 4 do 15 lat.  W 2018 r. służbę rozpoczęło 145policjantów.

Spadek przestępczości, wysoki poziom wykrywalności

Podkarpacie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Od lat odnotowujemy spadek przestępczości. W 2018 roku w województwie podkarpackim popełniono 24.921 przestępstw, o 4.797 mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność sięga 77,2%.

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

Liczba przestępstw kryminalnych wyniosła 15.407, to więcej niż przed rokiem, ale należy też wspomnieć, że wpływ na to miała zmiana przepisów karnych dotyczących przestępstwa niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że w ciągu liczba przestępstw niealimentacji wzrosła o 1.429.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych (bez niealimentacji) wyniosła 60,6%, a wszystkich przestępstw kryminalnych 65,8%.

Przestępstwa określane mianem pospolitych, obejmują siedem kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. To między innymi bójki i pobicia, rozboje, kradzieże, włamania, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Ogólna liczba przestępstw tego rodzaju wyniosła 6.385, to o blisko 400 mniej niż rok wcześniej. W 2017 roku było ich 6.778. Ich wykrywalność wzrosła o 1,7%.

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

W ciągu roku odnotowano 16 zabójstw lub ich usiłowanie, rok wcześniej takich czynów było 13. Znacząco natomiast spadła liczba rozbojów, odnotowano ich 169, rok wcześniej było ich 218, to mniej o 22,5%. Mniej było kradzieży, ich liczba spadła z 2.702 do 2.464, to jest o 8,8%.  Zmniejszyła się też liczba włamań, odnotowano ich 1.695 (rok wcześniej 1.720), przy czym znacząco, o 14,2% wzrósł poziom ich wykrywalności (48,1%) .

W minionym roku na Podkarpaciu skradziono 73 samochody, o 2 więcej niż rok wcześniej.

Spadła liczba przestępstw uszkodzenia mienia – 1.308, w 2017 r. było ich 1.382.

Cieszy spadek liczby przestępstw drogowych, ich liczba zmniejszyła się z 3.467 w 2017 r. do 3.190 w roku 2018. Istotnie, o 320, spadła też liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W 2018 r. było ich 2.417, a rok wcześniej 2.737.

Sukcesy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

Podkarpaccy policjanci skutecznie walczyli z przestępczością narkotykową, rozbijając też zorganizowane grupy przestępcze. Ujawnili 1177 przestępstw narkotykowych, likwidując 51 upraw konopi oraz zabezpieczając między innymi około 194 kg marihuany, 12 kg amfetaminy, blisko półtora kilograma mefedronu i innych narkotyków. O największych realizacjach przeczytasz tutaj i tutaj.

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

Policja skutecznie walczy z przestępczością gospodarczą. W ubiegłym roku stwierdzono 5.274 takie czyny. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i na szkodę interesów Unii Europejskiej to wciąż priorytetowe zadania, jakie w najbliższym czasie stawia sobie Policja. Tutaj o rozbitej grupie wyłudzającej VAT i wprowadzającej na rynek papierosy bez akcyzy.

Miniony rok pokazał, że Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2018 roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 20.492.030 złotych, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Równocześnie odzyskano mienie utracone w wyniku przestępstwa o wartości 19.851.878 złotych.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W ubiegłym roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1.450 wypadków, o 263 mniej niż przed rokiem.  W tych wypadkach śmierć poniosło 125 osób (o 1 więcej), a 1.733 zostały ranne (ta liczba zmniejszyła się o 304). Wzrosła liczba kolizji, w ciągu całego roku odnotowano ich 18.495. Spadła liczba kierujących pod wpływem alkoholu, było ich o ponad 300 mniej.

Imprezy masowe

Policjanci w ciągu całego roku zabezpieczali 329 imprez masowych, w tym 198 o charakterze sportowym (69 meczów piłki nożnej), oraz 131 masowych imprez artystyczno-rozrywkowych.

Policja bliżej społeczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od ponad dwóch lat. W tym czasie mieszkańcy Podkarpacia wskazali blisko 47 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. Wszystkie zostały zweryfikowane, a blisko połowa została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości (18.060), nieprawidłowe parkowanie (9.490) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (7.677).

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

Aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co dzieje się wokół nich, w ich najbliższej okolicy. Nie są obojętni na łamanie prawa, reagują. Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie występują i są najbardziej dokuczliwe.

Działania podkarpackich policjantów to w dużej mierze profilaktyka. W 2018 r. zrealizowano między innymi kilka wojewódzkich programów profilaktycznych „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny Ogród”, „Ostrożnie-Pies” oraz „Pseudokibic” oraz „Rowerem bezpiecznie”. Podejmowano wiele cyklicznych akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Bezpieczne Wakacje” czy „Ograniczyć Wandalizm”. W ciągu roku policjanci przeprowadzili  tysiące spotkań z dziećmi, ich rodzicami, pedagogami, seniorami.

Kontynuowano program „Dzielnicowy bliżej nas”, który służy wzmocnieniu roli dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu.

Przywracanie posterunków

Od 2016 r. złożono 29 wniosków o przywrócenie bądź utworzenie posterunku Policji. Część z nich już zyskała akceptację. Do tej pory przywrócono 10 posterunków: w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej, Niebylcu, Chorkówce, Polańczyku, Tryńczy i Błażowej. W tym roku reaktywowany zostanie posterunek w Baligrodzie.

Logistyka – inwestycje i zakupy

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom logistycznym. Komendant  H.Moskwa zaprezentował stan realizacji największych inwestycji, jakimi są budowy nowych siedzib komend powiatowych w Jaśle i Lesku ( prace ruszyły tam w 2017 r. ), ale też prac remontowych i termomodernizacyjnych w innych obiektach Policji. Przedstawił też plany inwestycyjne na obecny rok.

Posumowanie 2018 roku - policja
Fot. Podkarpacka Policja

W ubiegłym roku policyjna flota powiększyła się o 45 pojazdów zakupionych ze środków budżetowych Policji oraz 10 współfinansowanych ze środków samorządów lokalnych. Zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz specjalistyczne wyposażenie policyjnych antyterrorystów.

Badania opinii społecznej

Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 78% mieszkańców Podkarpacia uznało, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku (wg Polskiego Badania Przestępczości).

Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Policji Państwowej

Na koniec, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zaprezentował przedsięwzięcia, jakie zostały zaplanowane na rok Jubileuszu 100-lecia Powstania Policji Państwowej, m.in. konferencje naukowe, wystawy, wydanie monografii, ale też uroczystości ustanowienia patrona Policji garnizonu podkarpackiego, nadania sztandarów komendzie miejskiej w Rzeszowie, komendzie powiatowej w Lesku oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły