wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Strona głównaAktualnościOdbył się VII Jasielski Marsz Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki

Odbył się VII Jasielski Marsz Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki

Wieczorem 2 sierpnia, na trzy dni przed 76. rocznicą uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r., odbył się VII Jasielski Marsz Wolności. Od tego roku imienia Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki. Uczestnicy patriotycznego spotkania po raz kolejny uczcili pamięć o uczestnikach i ofiarach spektakularnej akcji pod kryptonimem „Pensjonat” w ramach której grupka żołnierzy Kedywu AK uwolniła z rąk niemieckich około 180 więźniów. Organizatorami Marszu pod patronatem burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana byli: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Komenda Hufca ZHP w Jaśle.

Uczestnicy wydarzenia zebrali się o godz. 20.30 przed jasielskim pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Uczestników Akcji „Pensjonat”. Wśród nich znaleźli się m.in.: członkowie rodziny Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki: jego syn Paweł Dąbrowa-Kostka z żoną Marią i córkami Heleną i Anną oraz wnuk Maciej Koszarski, Ryszard Pabian – burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz-Czech – zastępca burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, członkowie zarządu SMJiRJ oraz komendy Hufca ZHP w Jaśle.

Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego, wszystkich zebranych powitał harcmistrz Wiesław Hap – przewodniczący zgromadzenia, prezes SMJiRJ, historyk i regionalista, drużynowy 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”. Przybliżył genezę i ideę tych patriotycznych spotkań oraz poprowadził całość, łącząc zapowiedziami poszczególne elementy wydarzenia. Przed rodziną Pułkownika Dąbrowy-Kostki złożył też meldunek realizacji zobowiązania, które narodziło się w jego głowie w trakcie pogrzebu Pułkownika, że od tego roku Jasielski Marsz Wolności będzie nosił jego imię.

Później miał miejsce montaż słowno-muzyczny w wykonaniu druhen i druhów ze 139. DH „Lisy”. Zarys przebiegu akcji „Pensjonat” przypomniał druh Marcin Grabek. Z kolei druh Krzysztof Kapłon odczytał notę biograficzną pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki. W dalszej części spotkania druhna Gabriela Schmidt i druh Maciej Sroka wygłosili patriotyczne wiersze poświęcone tematyce wojennej. Ostatnim akcentem pierwszej odsłony wydarzenia był występ wokalny druhny pwd. Gabrieli Czerwińskiej. Wykonała dwa utwory autorstwa Piotra Hudymy, który również opracował projekt nowego logo marszu. Pierwsza pieśń pod tytułem „Droga do Żółkowa” wprowadziła w klimat pamiętnego wyjścia po akcji z więzienia w Jaśle. Po niej miała miejsce premiera „Hymnu Jasielskiego Marszu Wolności”, który odtąd będzie towarzyszył temu patriotycznemu projektowi, którego pomysłodawcami przed siedmioma laty byli Wiesław Hap i Piotr Hudyma.

Bardzo ważnym elementem tej części spotkania było wystąpienie harcmistrza Pawła Dąbrowy-Kostki, syna Pułkownika. Wyraził wdzięczność organizatorom przedsięwzięcia oraz powiedział m.in.: „Chciałbym podziękować władzom Jasła i Hufcowi ZHP, harcerkom i harcerzom, za tak piękne pożegnanie mojego Ojca kilka miesięcy temu. Było to bardzo wzruszające. Jestem pewien, że Tato jest tutaj dzisiaj z nami. Całe życie poświęcił on Polsce. Jako nastolatek w czasie wojny zaczął walkę. Po wojnie kontynuował ją w innych realiach. Jak wiemy walka Żołnierzy Wyklętych po 1945 r. była beznadziejna, ale znaczyła dużo dla kraju. Potem było więzienie. Kiedy już je opuścił, oddał się wieloletniemu dokumentowaniu walki Polaków o ojczyznę na terenie krakowskiego Okręgu AK i Podokręgu AK w Rzeszowie. Gdyby nie jego praca, ta pamięć byłaby zginęła. Jestem zachwycony działalnością druhen i druhów w Jaśle, tym, że pielęgnują etos walki o wolną Polskę. Przez wiele lat byłem komendantem chorągwi harcerzy ZHP poza granicami kraju. Oglądałem mnóstwo drużyn od Sztokholmu po Wiedeń. Dzisiaj mogę powiedzieć, że druhny i druhowie z Jasła stanowić mogą wzór do naśladowania. Jesteście wspaniali pod każdym względem”.

Po zakończeniu montażu słowno-muzycznego przed pomnikiem AK, ruszył patriotyczny przemarsz trasą, jaką w sierpniową deszczową noc przed 76 laty przebyli więźniowie jasielskiego więzienia wraz z ich wyzwolicielami. Za przewodniczącym zgromadzenia i druhami niosącymi flagę państwową oraz tablicę z logo Marszu szli harcerze jasielskiego Hufca ZHP z zapalonymi pochodniami oraz  pozostali uczestnicy wydarzenia. Część z nich niosła specjalnie przygotowane chorągiewki w barwach narodowych i z logiem JMW. W zwartej kolumnie przeszli przez Górkę Klasztorną na plac przy kościele parafialnym na osiedlu Żółków. Tam też z udziałem miejscowych mieszkańców odbyła się ostatnia część Marszu.

Po przywitaniu biorących  w nim udział osób przez byłego, wieloletniego proboszcza miejscowej parafii ks. emeryta Jana Gibałę i wspólnej modlitwie w intencji bohaterów „Pensjonatu”, uwolnionych w nim więźniów i późniejszych ofiar, odczytano specjalny apel uczestników Marszu. Wzywał on do podtrzymywania pamięci o przeszłości.  Następnie rozpalone zostało ognisko pamięci. Uczynili to wraz z przewodniczącym zgromadzenia wszyscy przybyli przedstawiciele rodziny Pułkownika Dąbrowy-Kostki, ks. Jan Gibała, zastępca komendanta jasielskiego Hufca ZHP i radna Rady Miejskiej Jasła phm. – Iwona Dziedzic oraz Andrzej Gawlewicz – zastępca prezesa SMJiRJ.

Przy ognisku odśpiewano kilka pieśni patriotycznych, żołnierskich, partyzanckich i religijnych oraz wysłuchano wspomnień Pawła Dąbrowy-Kostki o Ojcu. Później przewodniczący zgromadzenia poprosił najmłodsze członkinie rodziny Pułkownika o odśpiewanie „Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego”. Druhenki Helenka i Ania swoim występem wzruszyły licznie zebranych. Piątkowe wydarzenie zakończyło się zawiązaniem kręgu i wzajemnym przekazaniem sobie przez współtworzące go osoby, uściskiem dłoni, „iskierki przyjaźni i wolności”, którą przekazała  druhna pwd. Magdalena Kamińska-Chudy.

Organizatorzy serdecznie dziękują ks. Janowi Reczkowi – proboszczowi parafii NSPJ i NSNMP w Jaśle-Żółkowie, ks. Janowi Gibale, ks. Marcinowi Dudkowi, podinspektorowi Mateuszowi Smyce z UM w Jaśle, strażakom z OSP w Żółkowie i druhowi Leszkowi Woźniackiemu za pomoc organizacyjną, pracownikom JDK za nagłośnienie, służbom Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei za zabezpieczenie przejścia, lokalnym mediom za oprawę medialną, a wszystkim uczestnikom za udział i za współtworzenie wspaniałej patriotycznej atmosfery spotkania.

/SMJiRJ/

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze artykuły