Miasto Jasło otrzymało 15 milionów złotych na rewitalizację

0
Jasło otrzymało 15 milionów złotych na rewitalizację

Blisko 15 milionów złotych wynosi wartość projektu, który realizować będzie Miasto Jasło. Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych.

Jednym z elementów projektu w ramach rewitalizacji miasta zakłada utworzenie w Jaśle Centrum Kultury i Techniki, czyli ośrodka, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego rozwoju, a także realizację własnych pasji, hobby, rozwijanie zainteresowań czy dokształcanie. Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do osób starszych. Idea Centrum jest bliska koncepcyjnie, choć z zachowaniem właściwej skali, takim ośrodkom, jak Centrum Nauki Kopernik czy Kohl Children’s Museum.


Bardzo się cieszę, że będziemy mogli realizować tak ważne zadanie, jakim jest budowa Centrum, bo jest to element realizowanego przez nas, konsekwentnie od kilku już lat, programu Jasło – Miasto Wiedzy. Poza tym dzięki otrzymanym środkom na rewitalizację będziemy mogli zmienić oblicze centrum miasta, czyli Plac Żwirki i Wigury i ulicę Czackiego
Burmistrz Ryszard Pabian
Ryszard Pabian – burmistrz Miasta Jasła

Dofinansowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


Miasto Jasło znakomicie napisało wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez komisję i na tej podstawie Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dofinansowanie
Maria Kurowska
Maria Kurowska – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Zakres projektu obejmuje:

  • adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP),
  • rewitalizację obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP – remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski,
  • prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku miejskim,
  • utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim,
  • budowę monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.

Ze względu na szeroki zakres prac ich rozpoczęcie i zakończenie będzie odbywało się w różnych terminach. W większości prace te powinny rozpocząć się w połowie roku. Najdłużej będą trwały przy adaptacji dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – do 2021 roku. Droga rowerowa ma zostać oddana w przyszłym roku (2020), a prace w Parku Miejskim, Ogródku Jordanowskim i przy Glorietce mają zostać zakończone już końcem tego roku.

Wartość projektu wynosi 14 896 961,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie  6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, RPO WP 2014-2020, wynosi 9 421 297,74 zł.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments