wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Inwestycje, które zmieniają powiat jasielski

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Powiat Jasielski realizuje wiele ambitnych inwestycji prozdrowotnych, związanych z rozwojem sieci dróg, poprawą infrastruktury sportowej, edukacji, czy zaplecza turystycznego. W bieżącym roku prowadzono prace przy 34 zadaniach, o wartości ponad 81 mln zł. Ich realizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańcom naszego powiatu.

TRZY WAŻNE INWESTYCJE W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE 

1Budowa Oddziału Psychiatrycznego

Budowa budynku oddziału psychiatrycznego

W ramach inwestycji zaplanowano budowę 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będzie się mieścił Oddział Psychiatryczny wraz z Izbą Przyjęć, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.

Termin zakończenia robót: 2023 r.

Koszt inwestycji: 19 553 571 zł.

2. Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii

Przebudowa oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przebudowa oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Przebudowa obejmie utworzenie 24 miejsc łóżkowych i dwie izolatki. Wydzielony zostanie również pokój wzmożonego dozoru pielęgniarskiego, a także zmodernizowana izba przyjęć, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, pomieszczenia do inhalacji oraz świetlica z funkcją jadalni. Wszystkie sale zostaną wyposażone w węzły sanitarne.

Termin zakończenia robót: sierpień 2022 r.

Koszt inwestycji: ok. 4 044 000 zł

3. Budowa lądowiska dla helikopterów

Teren pod lądowisko dla śmigłowców w Jaśle
Teren pod lądowisko dla śmigłowców w Jaśle

Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. Po pozyskaniu środków z programu Ministerstwa Zdrowia na budowę lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych ogłoszony zostanie przetarg.

Termin zakończenia robót: –

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł

MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH 

4. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle

Trwa przebudowa nieużytkowanego poddasza w Bursie Międzyszkolnej na pomieszczenia internatu SOSW. W ramach zadania nadbudowano również dwie klatki schodowe oraz przebudowano kanalizację deszczową.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2022 r.

Koszt inwestycji: 3 111 039 zł

5. Winda w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Wykonanie szybu i montaż dźwigu osobowego w ramach zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w obiekcie ZSUiS w Jaśle”.

Termin zakończenia robót: luty 2022 r.

Koszt inwestycji: 329 946 zł

6. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

Termomodernizacja "Chemika"
Termomodernizacja „Chemika”

Wykonanie docieplenia dachu szkoły, sali gimnastycznej, przewiązki i zaplecza sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED.

Termin zakończenia robót: maj 2023 r.

Koszt inwestycji: 1 222 514 zł

7. Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Wykonanie docieplenia dachu budynku szkoły i przewiązki, instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED, przebudowa kominów.

Termin zakończenia robót: maj 2023 r.                                 

Koszt inwestycji: 673 964 zł

8. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

W ramach zadania zostaną ocieplone ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. Nadbudowany zostanie również dach  w miejscu obecnego stropodachu, a na nim zamontowane będą panele fotowoltaiczne.

Planowany termin zakończenia robót – 2023 r.                

Szacunkowa wartość inwestycji: około 1,5 mln zł

REGIONALNY OŚRODEK SPORTU I KULTURY W TRZCINICY

9. Przebudowa budynku internatu i stołówki szkolnej wraz z termomodernizacją oraz adaptacją pomieszczeń dla nowych celów 

W ramach zadania „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” planuje się adaptację budynku internatu na potrzeby bazy noclegowej. Na parterze oraz przyziemiu budynku przewiduje się zorganizowanie części fitness wraz z częścią rekreacyjną, tzw. małe SPA. Powyżej parteru będą pokoje z węzłami sanitarnymi. Z kolei budynek stołówki pełnił będzie rolę gastronomiczną i konferencyjną. W ten sposób zorganizowane zaplecze pozwoli na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej (boisko lekkoatletyczne), potencjału dawnego parku oraz planowanej do budowy infrastruktury.

Planowany termin zakończenia robót: 2024 r.  

Szacunkowa wartość inwestycji: ok. 7 mln zł

10. Budowa małej hali sportowej w Trzcinicy  

W ramach zadania „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” planuje się budowę małej hali sportowej o wymiarach ok. 50/30 m wraz z boiskiem wielofunkcyjnym (boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, korty tenisowe z małą bieżnią lekkoatletyczną).

Planowany termin zakończenia robót: 2024 r.  

Planowany koszt inwestycji: ok.  8,5 mln zł

11. Dom Wędrowca w Foluszu

W ramach zadania „Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu” ściany, strop i posadzka budynku zostaną ocieplone styropianem. Wymieniony zostanie system ogrzewania elektrycznego i instalacja ciepłej wody użytkowej. Zamontowana będzie również instalacja fotowoltaiczna.

Termin zakończenia robót do 10.11.2022 r

Koszt inwestycji: 178 179 zł

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DOMÓW OPIEKI          

12. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Kołaczycach

Zakres robót obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji ścian piwnic oraz drenażu i opaski z kostki brukowej wokół budynku, remont schodów zewnętrznych i wymianę oświetlenia zewnętrznego.

Termin zakończenia robót: maj 2023 r.

Koszt inwestycji: 538 980 zł

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

13. Fotowoltaika w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku stołówki i pralni Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, montaż inwenterów fotowoltaicznych hybrydowych DC/AC, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz systemu monitoringu instalacji PV.

Termin zakończenia robót: listopad 2022 r.        

Koszt inwestycji: 178 104 zł

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

14. Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

Boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle
Boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, mini siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej typu 2S.

Termin zakończenia robót: październik 2022 r.

Koszt inwestycji: 783 840 zł

15. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle

Miejsce pod boisko wielofunkcyjne przy "Chemiku"
Miejsce pod boisko wielofunkcyjne przy „Chemiku”

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis ziemny) o nawierzchni poliuretanowej typu 2S.

Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.

Koszt inwestycji: 919 572 zł

16. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

Kort przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle
Kort przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

Wykonanie kortu tenisowego z piłkochwytami o nawierzchni syntetycznej akrylowej (tzw. „hard-court) oraz utwardzenie dojścia z kostki brukowej w nawiązaniu do istniejącego chodnika.

Termin zakończenia robót: październik 2022 r.

Koszt inwestycji: 296 818 zł

17. Remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy

Demontaż istniejących podłoży, wykonanie nowego podkładu z płyt OSB, uzupełnienie ubytków i wylanie wylewki samopoziomującej, wykonanie nawierzchni z pełnego poliuretanu (FULL PUR).

Termin zakończenia robót: lipiec 2022 r.

Koszt inwestycji: 273 989 zł

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

18. Budowa mostu w Przysiekach

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki, polegała głównie na budowie nowego mostu o konstrukcji kablobetonowej, długości 93 m, z chodnikiem i dojazdami.

Termin zakończenia robót: maj 2022 r.

Koszt inwestycji: 9 177 224 zł

19. Rozbudowa drogi powiatowej Siepietnica – Święcany

„Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny” obejmuje budowę trzykilometrowego odcinka drogi powiatowej od Siepietnicy do Święcan oraz jednostronnego chodnika, a także usprawnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę dwóch obiektów mostowych na przepusty.

Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.

Koszt inwestycji: 8 595 425 zł

20. Przebudowa drogi oraz budowa chodnika i drogi rowerowej w Zawadce Osieckiej

Droga powiatowa nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże w Zawadce Osieckiej zostanie poszerzona, powstanie lewostronny chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa na całej długości przebudowywanego odcinka. 

Termin zakończenia robót: październik 2022 r.

Koszt inwestycji: 2 439 645 zł

21. Przebudowa drogi i budowa chodnika w Bierówce

Droga powiatowa Nr 1843R Szebnie – Bierówka – Szebnie w miejscowości Bierówka będzie gruntownie zmodernizowana. Na odcinku o długości jednego kilometra zostanie wyłożona nowa nawierzchnia asfaltowa, a wzdłuż zabudowań mieszkalnych powstanie chodnik. 

Termin zakończenia robót: listopad 2022 r.

Koszt inwestycji: 1 997 954 zł

22. Modernizacja drogi wraz z budową mostu w Gliniku Polskim

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski wraz z budową mostu przez Potok Czarny w Gliniku Polskim polega nie tylko na poszerzeniu jezdni i wykonaniu nowej nawierzchni, ale przede wszystkim w miejscu starego mostu zostanie wybudowany nowy.

Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.

Koszt inwestycji: 1 477 133 zł

23. Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowcu

Droga powiatowa Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec zostanie poszerzona, wykonana zostanie podbudowa, odwodnienie i nowa nawierzchnia oraz przebudowane zjazdy.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2022 r.

Koszt inwestycji: 429 805 zł

24. Budowa nowej drogi w Przysieczkach

W miejscowości Przysieki, wybudowany zostanie nowy odcinek drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki, który połączy tę drogę z nowym mostem.

Termin zakończenia robót: –

Wartość kosztorysowa: ponad 3 mln zł

25. Remont mostu na Żydowskim

Planuje się remont mostu na drodze powiatowej nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 4+421.

Termin zakończenia robót: –

Wartość kosztorysowa: ponad 900 tys. zł

KOLEJNE CHODNIKI

Jednym z elementów modernizacji dróg powiatowych w Przysiekach, Zawadce Osieckiej, Święcanach i Bierówce było wybudowanie w tych miejscowościach chodników. Oprócz tych, które powstają podczas przebudowy dróg, powiat buduje także chodniki w Osobnicy (600 tys. zł), Lublicy (600 tys. zł), Sieklówce (550 tys. zł), Harklowej (442 tys. zł), Jabłonicy (300 tys. zł), Łężynach (157 tys. zł), Nienaszowie (60 tys. zł), w Jaśle na Osiedlu Gamrat (60 tys. zł) i w Załężu (42 tys. zł). Koszt realizacji tych zadań to 2 809 tys. zł.

NOWE ZADANIA CZEKAJĄ NA REALIZACJĘ

Kolejne zadania powiatu czekają na realizację, część jest w trakcie projektowania, a kilka wniosków zostało złożone do przyznania dofinansowania.

Jak chociażby wniosek na realizację zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” złożony o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Obejmuje on 6 budynków szkolnych: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych (bud. A i B), Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle i Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. Planowany koszt realizacji zadania według cen z kosztorysowych z 2020 r. wynosi 16,5 mln zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i obecnie, ze względu na brak środków, znajduje się na liście rezerwowej.

W dniu 3 sierpnia br. złożono wnioski do Funduszu leśnego na dofinansowanie remontu dwóch dróg powiatowych: nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km (wartość szacunkowa: 620 437 zł) i nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa (wartość szacunkowa: 625 797 zł).

Planuje się również realizację zadania „Rewitalizacja obiektów Zespołu Dworsko – Parkowego w Trzcinicy na cele kultury i promocji”. Zabytkowy obiekt dawnej stajni dworskiej w Trzcinicy zostanie przebudowany na potrzeby targowiska lokalnych produktów, z zapleczem socjalnym i miejscami postojowymi. Zaś pałacyk zostanie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb nowoczesnego miejsca kultury.

Planowany koszt realizacji inwestycji to około 5,5 mln zł.

- Reklama -

Podobne artykuły

2 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o

2 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
9 sierpnia, 2022 14:51

Kiedy w końcu ktoś weźmie się za budowę prawdziwej obwodnicy Jasła ?. Bo na razie to Jasło zakorkowane jest od 13.00 – 17.00 jak Kraków.

Dawid
10 sierpnia, 2022 08:14

Propaganda jak za PRL-u. Robić a nie mówić i paradować do zdjęć

- Reklama -

Ostatnie artykuły