wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

I Sesja Rady Powiatu VII Kadencji

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

We wtorek, 7 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się I Sesja Rady Powiatu VII Kadencji w Jaśle, podczas której 23 Radnych, powołanych w wyborach, w dniu 7 kwietnia 2024 r., odebrało zaświadczenia o wyborze na tę funkcję oraz złożyło uroczyste ślubowanie.

Otwarcia sesji dokonał Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski. Po ustaleniu porządku obrad, Rada Powiatu przystąpiła do głosowania nad Uchwałami w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wyboru Starosty Jasielskiego, Wicestarosty oraz członków Zarządu.

Przewodniczącym Rady Powiatu Jasielskiego został Grzegorz Pers. Funkcje Wiceprzewodniczących objęły Radne Irena Baciak i Barbara Burbelka.

Na czele Powiatu Jasielskiego stał będzie Adam Pawluś. wicestarostą jasielskim został Tadeusz Gorgosz. Skład Zarządu Powiatu w Jaśle uzupełnili: Jan Muzyka jako Etatowy Członek Zarządu oraz nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego – Ryszard Lisowski i Sławomir Madejczyk.

Adam Pawluś – starosta jasielski, podziękował Radnym za zaufanie, jakim obdarzyli go na kolejną kadencję. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami i pomysłami, nad którymi chciałby się pochylić, tak by powiat nadal mógł się rozwijać. Pośród wielu istotnych spraw wymienił między innymi dalszą potrzebę rozwoju służby zdrowia, edukacji czy infrastruktury drogowo – mostowej.

Tadeusz Gorgosz – wicestarosta jasielski, również podziękował za okazane zaufanie, zapraszając jednocześnie wszystkich Radnych do współpracy. Podobnie jak starosta jasielski, zauważył potrzebę przyciągnięcia, wykwalifikowanych w różnych dziedzinach, specjalistów do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oraz dalszego rozwoju Powiatu Jasielskiego m.in. poprzez rozwój infrastruktury drogowo – mostowej.

Najważniejsze plany na VII kadencję Rady Powiatu w Jaśle

W zakresie ochrony zdrowia planowane jest między innymi poszerzenie oferty medycznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i poradni specjalistycznych poprzez uruchomienie kolejnych, niezbędnych dla pacjentów usług (m.in. rehabilitacji, chirurgii urologicznej, chirurgii naczyniowej, czy ortopedii kręgosłupa), doposażenie placówki w nowe sprzęty, umożliwiające wykonywanie badań i zabiegów na najwyższym poziomie oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej m.in. poprzez uruchomienie psychiatrii dziecięcej. Ponadto, Powiat Jasielski będzie starał się o pozyskanie środków zewnętrznych, dzięki którym możliwa będzie dalsza modernizacja placówki. Planowana jest również budowa lądowiska dla helikopterów.

Kolejnym, istotnym punktem będzie dalszy rozwój edukacji, mający na celu podniesienie poziomu nauczania oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia w liceach, jak chociażby kierunek humanistyczny z językami obcymi na poziomie rozszerzonym czy politechniczny z elementami robotyki i sztucznej inteligencji, a także rozwój i zmiana szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz dostosowanie bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół do zmieniającego się rynku pracy i zawodów przyszłości. Ważnym aspektem w tej dziedzinie będzie prowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę dostępności do placówek również dla osób niepełnosprawnych oraz ich termomodernizacja. Dodatkowo, Powiat Jasielski, w dalszym ciągu będzie zabiegał o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zachęcał do udziału w projektach finansowanych z funduszy europejskich, pozwalających zdobywać uczniom dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Wśród najważniejszych planów na VII kadencję Rady Powiatu w Jaśle nie zabraknie również tych, z zakresu rozwoju infrastruktury drogowo-mostowej. Kontynuowana będzie budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica – Etap I, budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 oraz budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000 – 0+458 w miejscowości Pusta Wola. Ponadto, planowane są realizacje kolejnych zadań, między innymi: budowa drogi przez Gamrat, budowa nowej drogi do ul. ks. P. Skargi, przebudowa drogi powiatowej Kołaczyce – Brzyska, przebudowa i budowa drogi powiatowej Błażkowa – DK73 (nowy ślad), budowa łącznika z drogą powiatową Nr 1313R do planowanego ronda na DK73 w miejscowości Ujazd, budowa ronda w Sobniowie, budowa ronda w Dąbrówce, a także budowa nowych mostów w Chrząstówce i Osobnicy. Powstaną również nowe chodniki i trasy rowerowe. Ważnym aspektem w rozwoju infrastruktury drogowo-mostowej Powiatu Jasielskiego będzie prowadzenie dalszej współpracy z gminami.

Nastąpi również dalszy rozwój w zakresie technologii informatycznych, poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz szeroko pojętej cyfryzacji w funkcjonowaniu starostwa oraz jednostek powiatu, a także realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”. Również na tym polu podjęta zostanie współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

W zakresie rozwoju kultury, sportu i turystyki planowane jest powstanie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy – ROSiK, zakup rowerów i budowa ścieżek rowerowych oraz rozwój bazy caravaningowej. Ponadto, Powiat Jasielski będzie brał czynny udział w organizowaniu i współorganizowaniu obchodów świąt i rocznic państwowych oraz wydarzeń promujących kulturę i turystykę. Udzieli również niezbędnego wsparcia lokalnym organizacjom działającym na rzecz kultury i sportu.

Powiat Jasielski, poprzez Powiatowy Urząd Pracy ściśle współpracuje z przedsiębiorcami dążąc do rozwoju kapitału ludzkiego za pomocą szerokiego katalogu usług i instrumentów rynku pracy. W dalszym ciągu realizowane będzie wsparcie kapitałowe zarówno dla nowych jak i już funkcjonujących przedsiębiorców, którego celem będzie przede wszystkim tworzenie nowych, wysokiej jakości miejsc pracy dla osób bezrobotnych, a także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki środkom pochodzącym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, finansowane będą koszty szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji pracowników i dostosowywanie ich do wymagań rynku pracy. Ponadto, kontynuowane będzie pozyskiwanie funduszy na realizację programów i projektów wspierających przedsiębiorców oraz bezrobotnych poprzez finansowanie m.in. szkoleń, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów zatrudnienia pracowników.

Ważnym aspektem będzie także rozwój odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika, elektrownie wodne lub wiatrowe, w formie klastra, bądź spółdzielni energetycznych.

Wyżej wymienione propozycje są przykładowe, a ostatecznych ich kształt wyznaczy nowa Rada Powiatu.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły