wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle zakończona

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Zakończyła się I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle (MRDPP). 30 stycznia na spotkaniu podsumowującym burmistrz Jasła Ryszard Pabian podziękował jej członkom za zaangażowanie i udział w pracach. Kadencja MRDPP w Jaśle trwała 3 lata, a funkcje w niej wykonywane są społecznie.

W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle I kadencji wchodzili: ze strony organizacji pozarządowej: Jarosław Winiarski, Krzysztof Pec, Łukasz Nigborowicz, Małgorzata Więch-Kettele, Krystyna Długosz, Wiesław Hap; ze strony Rady Miejskiej Jasła: Elżbieta Bernal, Agnieszka Sobczyk, Bogusława Wójcik. Natomiast wśród przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła znaleźli się: Jadwiga Gancarz-Żebracka, Patrycja Bimkiewicz oraz Mateusz Smyka. 

Równocześnie zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do II kadencji MRDPP. Prawo zgłoszenia swojego kandydata na członka rady miała każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Jasła. Obecnie powołany został zespół, który dokona oceny zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów.

MRDPP w Jaśle jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Jasła na wniosek organizacji działających w naszym mieście. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Jasła uchwałą, MRDPP składa się z 12 przedstawicieli w tym: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła, 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła i 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie miasta.

Zadania rady reguluje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to między innymi: opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych (w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi),  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, czy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły