wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zgodnie dla przyszłości Jasła – list Ryszarda Pabiana

Korzystając z przysługującego mi prawa do zabrania głosu w toczącej się kampanii wyborczej, chciałbym wyrazić swoje stanowisko i chociażby skrótowo odnieść się do ostatnich wydarzeń, pozwalając też sobie na kilka zdań komentarza. Zapewne oczekują tego Szanowni Mieszkańcy Jasła, którzy jako wyborcy mają prawo do zapoznania się zarówno z moją oceną, jak też oczekują wyjaśnień w kwestiach zaskakujących wydarzeń jakie miały ostatnio miejsce.

Startując w wyborach samorządowych w roku 2014, dzięki głosom jasielskich wyborców, zostałem wybrany na urząd Burmistrza Jasła. Swoją kadencję rozpoczynałem z pełną świadomością, iż mam wypełnić wyborcze hasło „Słuchać mieszkańców, służyć miastu”. Dziś, po upływie czterech lat mam poczucie, że tym słowom pozostałem wierny i uważam, iż realizowałem je zarówno ja sam, jak i pracownicy Urzędu Miasta. Potrzeba kontynuacji takiej właśnie wizji – służby dla Jasła – sprawiła, że podjąłem decyzję ponownego ubiegania się o zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta. Tym razem dopełniam słowa sprzed czterech lat o nowe wyborcze hasło „Zgodnie dla przyszłości Jasła”, akcentując nim potrzebę zgody dla poprawy niezbyt miłego klimatu i obyczajów politycznych panujących w naszym mieście.

Zarówno w poprzednich wyborach, jak i obecnie, przedstawiam siebie jako kandydata niezależnego. Takim starałem się być i takim też pragnę pozostać, choć życie pokazało, że za swoją autentyczną niezależność trzeba czasem zapłacić wysoką cenę. Niemniej jednak zapewniam, że przez miniony czas nie zmieniłem swoich poglądów, zasad moralnych, ani też politycznej orientacji. Trudno mi zatem zrozumieć, a tym bardziej wyjaśnić sytuację, gdy niedawni sojusznicy zmienili raptownie swoje sympatie polityczne, czego widocznym efektem jest niejasna kampania wyborcza i powstające z dnia na dzień zaskakujące, żeby nie powiedzieć „egzotyczne” sojusze. Jeżeli zatem jesteście Szanowni Państwo ciekawi wyjaśnień zaistniałej sytuacji, to uprzejmie proszę kierować swoje pytania pod zupełnie innym adresem.

Jako Gospodarz Miasta koncentrowałem się na efektywnym zarządzaniu Miastem i Urzędem, bazowałem na  zawodowych kompetencjach moich współpracowników, ufając im, ale jednocześnie stale przypominając o naszej służebnej roli wobec mieszkańców. Trudno ode mnie wymagać, abym za suwerenne decyzje dorosłych osób brał jakąkolwiek odpowiedzialność, aczkolwiek to na mnie spadły konsekwencje tych zachowań. Dla ścisłości tylko przypominam, że to nie ja wypowiadałem się z mównicy sejmowej, ani nie występowałem w żadnej z telewizyjnych stacji komercyjnych i w innych mediach. To również uważam za przejaw mojej niezależności i dowód zachowania dystansu od niektórych medialnych awantur.

Z wielu sygnałów, które do mnie zakulisowo docierają wyłania się obraz mojego urzędowania, czy też relacji personalnych, całkowicie sprzeczny ze stanem faktycznym. Nie ukrywam, że reprezentując poglądy prawicowe liczyłem na wsparcie tego środowiska, które takie zasady ma na swoim szyldzie. Nie po raz pierwszy okazało się, że w wielu przypadkach istnieje ogromny rozdźwięk między publicznymi deklaracjami, a codziennym postępowaniem. Z tego powodu starałem się zachować zdrowy dystans zarówno do osób o chwiejnych poglądach, jak też nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, zaś słuszność moich ocen została potwierdzona ich ostatnim przedwyborczym blamażem.

Osobiście boli mnie bardzo, że w klimacie brudnej walki politycznej, sprowadzanej często do kwestii personalnych, ginie gdzieś okazja do dokonania merytorycznego bilansu kończącej się kadencji Burmistrza i Rady Miasta.  W jej trakcie były bowiem podejmowane bardzo trudne, aczkolwiek niezbędne decyzje, na jakie nie odważyli się moi poprzednicy. Taka właśnie ocena powinna przyświecać obecnej kampanii, chociaż jak widać, wiele osób i środowisk nie jest tym wcale zainteresowanych, lub może niewygodna dla nich byłaby prezentacja naszych autentycznych dokonań.

Wierzę jednak w rzetelność ocen Mieszkańców Jasła i w to, że zauważają na co dzień zmiany, których dokonaliśmy w ostatnich latach. Jestem przekonany, że zgodnie możemy jeszcze wiele dla naszego Miasta zrobić, kontynuując rozpoczęte projekty i pamiętając, że to od nas zależy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość (szczegóły można znaleźć na stronie: www.ryszardpabian.pl ).

Bez względu na wynik Państwa wyboru, zapewniam, że zawsze dobro Naszego Miasta będzie moim głównym celem. Jasło to nasze miejsce na ziemi, dlatego starajmy się służyć mu, bez względu na polityczne zapatrywania i prywatne interesy. To nam ma się tu żyć dobrze i to my powinniśmy decydować co jest dla nas najlepsze.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Pabian

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.