wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o IV „Nadzwyczajnej” Sesji Rady Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 10.12.2018 r.

IV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta w Jaśle,ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /druk nr 12/,
  3.2. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 13/,
  3.3. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jasła na lata 2019 – 2023 /druk nr 16/,
  3.4. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /druk nr 14/,
  3.5. realizacji zadania pn.: Budowa drogi 5KDZ – kontynuacja /druk nr 18/,
  3.6. dopłat w 2019 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków /druk nr 21/,
  3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” /druk nr 15/,
  3.8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek
  i świadczenie rzeczowe /druk nr 19/,
  3.9. przyjęcia „Wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2019 -2023” /druk nr 20/,
  3.10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 17/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy