Uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej

0
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Zakończyły się prace związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń byłej strażnicy straży granicznej w Ożennej. Dzisiaj, po wielu miesiącach oczekiwania, oficjalnie otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

W poniedziałek, 7 października br., po gruntownej modernizacji uroczyście otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Głównym celem działalności Ośrodka będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest on zlokalizowany. Niezwykle ważnym aspektem będzie również upowszechnianie i pogłębianie wiedzy w zakresie bogactwa oraz różnorodności flory i fauny znajdującej się w najbliższej okolicy placówki wśród młodzieży, turystów oraz mieszkańców i innych osób go odwiedzających.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 601 412 zł, z czego kwota  dofinansowania z NFOŚiGW to 2 900 965  zł.

Zakres projektu obejmował prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne. Ośrodek zostanie wyposażony w sposób, który wpłynie na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej realizowanej przez placówkę. W otoczeniu budynku powstaną ścieżki przyrodniczo – edukacyjne. Oferta edukacyjna będzie obejmować nie tylko zajęcia stacjonarne, ale również zajęcia terenowe, zgodnie z harmonogramem Ośrodka, ale i według zapotrzebowania.

W Ośrodku znajdują się miejsca noclegowe dla 42 osób. W piwnicy powstały pokoje rekreacyjne, gospodarcze, techniczne oraz pomieszczenie do przygotowania posiłków własnych i jadalnia. Na parterze mieszczą się sale i pokoje edukacyjne, na piętrze pokoje 2-u, 3-y i 4-ro osobowe, a na poddaszu sypialnia damska i męska.

Wykonawcą inwestycji była Firma „Beskid” z Nowego Żmigrodu.  Roboty budowlane rozpoczęto 17 października 2018 r., a zakończono 28 sierpnia 2019 r. Ich koszt to 3 188 659 zł.

Wyposażenie kosztować będzie ok. 300 000 zł. i zakupione zostanie do końca 2019 roku.

Ośrodek prowadzony będzie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Z gratulacjami do Ożennej przyjechali parlamentarzyści, przedstawiciele sąsiednich samorządów oraz wielu zaproszonych gości: Artur Michalski – Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Alicja Zając -Senator RP, Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP, Urszula Zając – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Czcigodny Ksiądz  Robert Bielecki – Proboszcz Parafii w Krempnej p.w Św. Maksymiliana Kolbe, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miasta Jasła, wójtowie z terenu powiatu jasielskiego, Grażyna Zagrobelna – Dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów  Państwowych w Krośnie, Józef Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, Dominik Wróbel – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Norbert Kieć – Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Stanisław Zając – były radny i Członek Zarządu Powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – Jan i Mirosław Kmiecik.

List Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego
List Wojciecha Wdowika - Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie
List Wojciecha Wdowika – Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments