Odsłonięcie i poświęcenie pomnika świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

0
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - marek Kuchciński Jasło

W dniu 12 października br. na terenie jasielskiego zakładu PKP Cargo został odsłonięty i poświęcony pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pomnik został ufundowany przez pracowników PKP Cargo w dowód wdzięczności za to, że zakład naprawy wagonów ponownie funkcjonuje.

Poprzedni Zarząd PKP Cargo w Jaśle doprowadził do likwidacji Zakładu Napraw Wagonów. W latach 2015-2016 Sekcja Utrzymania Wagonów w Jaśle była nieczynna, a 60 pracowników przebywało na nieświadczeniu pracy. Dzięki interwencji Bogdana Rzońcy, Posła na Sejm RP, w roku 2016 Zarząd PKP Cargo S.A. podjął decyzję o ponownym uruchomieniu zakładu i wznowieniu napraw wagonów. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 74 pracowników, wagony naprawiane są w zakresie od naprawy bieżącej po naprawę główną.

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika udział wzięli: Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim, kolejowe organizacje związkowe na czele z przewodniczącymi, poczty sztandarowe, pracownicy i emeryci kolejowi.

Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński w swoim przemówieniu podkreślił konieczność modernizacji linii kolejowej nr 108 Stróż – Krościenko i jeszcze dalej linii kolejowej 102 prowadzącej przez Ukrainę do Przemyśla.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński powiedział, że w jasielskim zakładzie będą prowadzone dalsze inwestycje, a zwłaszcza powstanie specjalistyczna malarnia do malowania wagonów oraz rozbudowa parku maszynowego w celu większej ilości i kompleksowej naprawy rewizyjnej zestawów kołowych.

Starosta Jasielski, Adam Pawluś poinformował, że PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki w Katowicach, podjął współpracę ze Starostwem Powiatowym w Jaśle w kwestii uruchomienia w średniej szkole zawodowej klas o profilu kolejowym, które będą kształcić przyszłych pracowników dla PKP Cargo i PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest już gotowe porozumienie i być może klasę o takim kierunku uda się otworzyć już od przyszłego roku szkolnego.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments