Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Naukowcy ze szkolnych ławek

0
Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Gala kończąca projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” o wartości prawie 3 mln zł, dofinansowany w 95 procentach z funduszy zewnętrznych, odbyła się 15 czerwca br. (piątek) w Jasielskim Domu Kultury.

Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Była okazją do przedstawienia informacji o projekcie, wręczenia nagród i wyróżnień za najlepsze uczniowskie projekty badawcze oraz zaprezentowania publiczności trzech z nich. Projekt przybliżył burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Pomysł, żeby wspólnie realizować miękki projekt edukacyjny jest konsekwencją pozytywnych doświadczeń Miasta Jasła wynikających z wdrażania programu „Jasło – miasto wiedzy”, którego celem jest kształcenie dzieci i młodzieży w sposób niestandardowy z wykorzystaniem tzw. edukacji nieformalnej. Program ten, wdrażany jest we wszystkich jasielskich szkołach już od kilku lat. Widząc efekty podejmowanych działań, rozbudzoną ciekawość i radość młodych ludzi, skorzystaliśmy z szansy, jaką nam dał nabór ogłoszony w ramach RPO Województwa Podkarpackiego i wspólnie z pięcioma sąsiednimi gminami przygotowaliśmy projekt – mówił, podając szczegóły przedsięwzięcia.

Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Obecny na gali Piotr Golema, kierownik Wydziału Edukacji Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentujący instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, podkreślił, że był to projekt niełatwy, a gratulując jego realizacji, przekazał również gratulacje i pozdrowienia od wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej i dyrektora WUP Tomasza Czopa. Z kolei Wiesława Szymczak, przewodnicząca pięcioosobowej komisji oceniającej projekty badawcze uczniów przygotowane w ramach Jasielskich Międzygminnych Debiutów Naukowych podsumowała prace tej komisji. Jak zauważyła, wśród 36 prezentacji były opracowania związane z matematyką, sportem, zdrowiem, ale przeważały prezentacje o charakterze artystycznym: teatralne, muzyczne i literackie. Było też kilka projektów dotyczących rodzinnych miejscowości autorów oraz najbliższych okolic.

Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Podczas gali młodzież zaprezentowała 3 wytypowane przez komisję projekty: „Czy tańczyć walca każdy może?”, dzieło uczniów z SP w Łężynach (opiekunka Dorota Bułka), „Tu byliśmy, to widzieliśmy – jak zainteresować dzieci swoją miejscowością i najbliższą okolicą?” (uczniowie Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, op. Stanisława Opałka i Beata Gumienna) oraz „Jak przedstawić swoją małą ojczyznę i zachęcić do jej poznawania? Gmina Krempna w opowieściach i legendach” (uczniowie ZS w Krempnej, op. Celina Jasionowicz).

Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Na zakończenie autorzy najlepszych projektów otrzymali nagrody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych: uczniów klas: I – III, IV – VI oraz VII i gimnazjalnych. Laury wręczyli: burmistrz Jasła Ryszard Pabian, wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, reprezentująca Gminę Jasło Elżbieta Haduch i reprezentująca Gminę Osiek Jasielski Sylwia Twardzik. Specjalne podziękowania od burmistrza Jasła dostali gminni i szkolni koordynatorzy projektu, główna koordynatorka Aleksandra Dacyl oraz zespół zajmujących się projektem urzędników na ręce Małgorzaty Adamskiej-Chmiel, kierowniczki Wydziału Funduszy Zewnętrznych UMJ.

Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży Międzygminna współpraca dla dobra młodzieży

Kończąca projekt gala otwierała dwudniowy Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych. Festiwal ten przyciągnął setki zainteresowanych nauką dzieci i młodzieży z Jasła i okolic. Wszyscy mieli okazję wziąć udział w eksperymentach z suchym lodem i ciekłym azotem, obejrzeć prezentacje poświęcone astronomii i przyrodzie, zasiąść za sterami symulatora lotu samolotem, poobserwować niebo przez teleskop, własnoręcznie wykonać krem kosmetyczny, zbudować robota z klocków itp., itd.

tekst i zdjęcia st

***

Najważniejsze informacje o projekcie

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Lider projektu: Miasto Jasło – Zespół Szkół Miejskich nr 3 i nr 5; partnerzy: Gmina Jasło – SP w Szebniach, Gmina Dębowiec – SP w Cieklinie, Gmina Krempna – ZS w Krempnej, Gmina Nowy Żmigród – SP w Makowiskach, SP w Nienaszowie, SP w Nowym Żmigrodzie, SP w Łężynach, Gmina Osiek Jasielski – SP w Osieku Jasielskim, SP w Zawadce Osieckiej, ZS Integracyjnych w Osieku Jasielskim.

Wartość projektu: 2 975 615,15 zł

Dofinansowanie: 95 proc., czyli 2 826 834,39 zł, w tym: 85 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 proc. z budżetu państwa

Wkład własny: 5 proc., czyli 148 780,76 zł

Liczba uczestniczących szkół: 11 podstawowych (przed reformą oświatową: 14, w tym 7 gimnazjów, 7 podstawowych)

Liczba zaangażowanych nauczycieli: 177, w tym 46 nauczycieli nauk przyrodniczych

Liczba uczniów: ponad 1400

Zakres projektu: 1.) szkolenia dla nauczycieli (4 typy szkoleń, łącznie 1 596 godzin), 2.) zajęcia dodatkowe dla uczniów (4 rodzaje zajęć dla 154 grup uczniów, łącznie 7 800 godzin), 3.) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (wszystkie uczestniczące szkoły), 4.) zakup wyposażenia do szkół: 240 laptopów dla uczniów, 24 laptopy dla nauczycieli, 294 tablety, 14 tablic interaktywnych, 14 urządzeń wielofunkcyjnych, 14 zestawów akcesoriów komputerowych dla niepełnosprawnych, 5.) budowa sieci bezprzewodowej (8 szkół), 6.) remont podjazdów i sanitariatów w ZSM nr 2 w Jaśle (przystosowanie do potrzeb niepełnosprawnych), 7.) Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, 8.) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych (szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, wyjazdy studyjne)

Czas trwania projektu : 1.01.2017 r. – 30.06. 2018 r.

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments