wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Niedawno, w gmachu polskiego parlamentu odbyły się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród nich, zresztą jak co roku, obecni byli młodzi jaślanie, którzy jeszcze jako  uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 zostali laureatami tego przedsięwzięcia edukacyjnego o charakterze konkursu ogólnopolskiego. Byli to: Wiktoria Kuznecka, Patrycja Burek, Jakub Rączka i Wiktor Filip – podopieczni ich nauczyciela Wiesława Hapa.

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży

W tym roku zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Wykonane obszerne zadania rekrutacyjne ocenili członkowie ogólnopolskiej komisji. Celem tej sesji SDiM było kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Miała też na celu popularyzowanie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i MłodzieżyWiktoria Kuznecka: Wybrałyśmy sobie postać z Jasła – posła na Sejm Ustawodawczy – doktora Ignacego Steinhausa, stryja profesora i matematyka, jaślanina Hugona Steinhausa. W oparciu o różne materiały i źródła sporządziłyśmy jego życiorys. Przygotowałyśmy plakaty przybliżające postać i program posła i jego ugrupowania, stworzyłyśmy gazetkę wyborczą (wzorując się na gazecie konserwatystów z tamtych czasów) uświadamiającą ludziom na czym polegały poglądy Ignacego Steinhausa oraz program partii konserwatystów.

Patrycja Burek: Dotarłyśmy do materiałów i źródeł, poznałyśmy dzieje Sejmu Ustawodawczego i Sejmu II RP pierwszej kadencji. Opracowałyśmy wiele ulotek wyborczych. W oparciu o przygotowane przez nas ankiety przeprowadziłyśmy szerokie badania świadomości społecznej mieszkańców Jasła i okolic na temat postaci naszego posła i jego programu. Największymi plusami naszej pracy było to, że dzięki nam wielu ludzi poznało postać, działalność i poglądy dra Steinhausa.

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Wiktor Filip: Wybraliśmy posła, który był związany z naszym miastem i powiatem – Jana Madejczyka – chłopa z wsi Wróblowa. Opracowaliśmy  gazetkę wyborczą, którą oparliśmy na wzorze gazety ludowców z PSL „Piast”, przygotowaliśmy ulotki, które przekazywaliśmy podczas spotkań z jaślanami. Przygotowaliśmy wiece wyborcze – przed jasielskim pomnikiem Kościuszki i przed glorietką. W ich trakcie, w przygotowanych strojach z epoki przybliżyliśmy osobę i działalność naszego kandydata na posła, jego partię i jej program wyborczy. Te wiece miały charakter historycznego widowiska.

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i MłodzieżyJakub Rączka: Dotarliśmy do wielu ludzi, spopularyzowaliśmy i upowszechniliśmy wiedzę  o naszym kandydacie na posła – i oczywiście późniejszym pośle II RP – jako o bohaterze lokalnym, o jego roli w historii  regionu. Plusami naszego projektu było też  przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym informacji na temat polskiego parlamentaryzmu i historii Sejmu Polski międzywojennej.

Wiesław Hap: Sejm Dzieci i Młodzieży  liczy 460 posłów, jego organizacja wzorowana jest na procedurach „dorosłego” Sejmu i ma przybliżać młodym ludziom zasady polskiego parlamentaryzmu. To ciekawy projekt edukacyjny, konkurs, w którym nagrodą dla najlepszych kreatywnych dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w gmachu izby niższej polskiego parlamentu. Cieszę się, że i tym razem wśród młodych parlamentarzystów, którzy przeprowadzili najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące działania nie zabrakło uczniów z naszej szkoły.

Jasielscy posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczestnicy Sejmu Dzieci Młodzieży podjęli uchwałę, że w związku ze znikomą wiedzą społeczeństwa polskiego o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II RP konieczne jest popularyzowanie i uporządkowanie informacji o ich wizji Polski oraz o dokonaniach w skali lokalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. Debatując nad projektem uchwały często nawiązywali do obecnej sytuacji politycznej. Organizatorami XXIV sesji SDiM byli: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Miała się ona odbyć – jak poprzednie sesje – 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale została przeniesiona na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wtedy w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

/dr/

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.