Absolutorium dla burmistrza

3
Sesja Rady Miejskiej Jasła
Fot. Urząd Miasta w Jaśle

Rada Miejska Jasła, na sesji 11 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2017.

Budżet ten został uchwalony 29 grudnia 2016 roku, a w ciągu roku budżetowego Rada Miejska Jasła przyjęła 18 uchwał wprowadzających do niego zmiany. W sprawie zmian budżetu wydano także 47 zarządzeń. W wyniku tych zmian dochody zwiększyły się o 12 974 011, 97 zł do kwoty 163 805 072,64 zł, plan wydatków został zwiększony o 21 187 931,32 zł do kwoty 158 507 163,19 zł. Plan przychodów  wzrósł o 8 053 919,35 zł do kwoty 19 228 575,89 zł, natomiast zaplanowane rozchody zmniejszyły się o 160 000,00 zł do kwoty 3 338 554,02 zł.

Absolutorium dla burmistrza Ryszarda Pabiana

– W ramach budżetu przede wszystkim udało się zrealizować dochody, a to najważniejsze, ponieważ są to środki, w oparciu o które możemy później wykonywać zadania ciążące na samorządzie miejskim. Realizacja dochodów przekroczyła 100 procent. To zasługa między innymi tego, że istniejące na terenie miasta podmioty funkcjonują dobrze. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków, niestety nie udało się w pełni zrealizować planów. Powody były różne. Część środków było zabezpieczonych na realizację zadań ze wsparciem zewnętrznym. Nie wszystkie nabory zostały ogłoszone, dlatego część środków nie została wykorzystana. Niektórych zaplanowanych zadań nie udało się zrealizować ze względu na warunki atmosferyczne. Te z nich, które zostały zawieszone ze względu na okres zimowy, w tej chwili są już zakończone – mówił, zapytany o komentarz do wykonania budżetu, burmistrz Ryszard Pabian.

Ważniejsze zadania inwestycyjne w 2017 roku:

  • budowa i modernizacja dróg – 2 082 095,31 zł,
  • przebudowa ulic: Baczyńskiego, Gądki, Lwowska, Młynarska, Pelczara, Ujejskiego, Ulaszowice i Żniwna – 822 905,37 zł
  • projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (szkoły podstawowe nr 2 i nr 4, Zespół Szkół Miejskich nr 2 i nr 5, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta) – 11 158 573,82 zł
  • „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 – 367 411,04 zł
  • Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z zadaniem „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” – 3 650 433,72 zł
  • utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle – 276 160,93 zł
  • „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 3 160 054, 32 zł
  • budowa „Podkarpackiego Centrum Sportów Walki – 1 572 561,85 zł
  • „Modernizacja infrastruktury sportowej w Jaśle” i budowa zaplecza sportowego przy boisku na osiedlu Gamrat – 997 554,91 zł
  • powstanie kompleksów siłowni rekreacyjnych na osiedlach (Bryły, Gądki, Niegłowice, Rafineria) – 97 511 zł

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 410 232,00 zł oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego – 200 tys. zł. Ponadto udzielono pomocy finansowej gminie Czudec i Wiśniowej po 10 tys. zł, a dla Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego przekazano dotacje z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego w kwocie 100 tys. zł.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rada Miejska Jasła przyjęła 12 głosami za, 2 przeciw, 4 wstrzymującymi się. Jedna osoba nie głosowała, a dwie były nieobecne.

Urząd Miasta w Jaśle

Subskrybuj
Powiadom o

3 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Tomcio
12 czerwca, 2018 17:20

Jaki jest sens wstrzymywać się od głosu w przypadku takiego głosowania? To jakaś manifestacja polityczna?

Jaślanin
12 czerwca, 2018 18:05

A nieobecni mają L4? Można brać kasę za bycie radnym i nie uczestniczyć w głosowaniach?

Czesław
13 czerwca, 2018 09:05

Ci panowie to zawsze tak głosują żeby zwrócić na siebie uwagę ale coś słabo im to wychodzi