wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 6 lutego 2019 r.
Z

w

/

/

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
c) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
f) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
g) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

ŹródłoPowiat Jasło

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy