wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o VII Radzie Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze.zm./.

VII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2019 roku /Druk nr 43/,
  • podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle”
   i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk nr 44/,
  • bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów /Druk nr 45/,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Nowy Żmigród zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 46/,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 47/,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019 – 2024 /Druk nr 48/,*
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 49/,
  • zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli w Mieście Jaśle /Druk nr 41/,
  • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej Jasła /Druk nr 42/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad VII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak  

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy