wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

V Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 4 lutego 2019 r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  1.1 Zatwierdzenie Protokołu z I Sesji RMJ.
  1.2 Zatwierdzenie Protokołu z II Sesji RMJ.
  1.3 Zatwierdzenie Protokołu z III Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 28/,
  3.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 29/,
  3.3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I” /druk nr 30/,
  3.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” /druk nr 31/,
  3.5 określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /druk nr 27/,
  3.6 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/,
  3.7 przystąpienia do aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020” /druk nr 32/,
  3.8 zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /druk nr 34/.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad V Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy