wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na LXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 16.30  w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXXI Sesji RMJ.

2.2.Zatwierdzenie protokołu z LXXII Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie protokołu z LXXIII Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. /Druk Nr 777/,

4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej  w żłobkach lub klubach dziecięcych na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Osiek Jasielski /Druk Nr 778/.

  1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad LXXIV Sesji RMJ.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak   

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy