wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Zawiadomienie o II Sesji rady Miejskiej Jasła
Z

w

/

/

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej Jasła którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

II Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1500

w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła,
  2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/,
  3. powołania Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/,
  4. powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/,
  5. powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/,
  6. powołania Komisji Samorządowo – Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania  /Druk Nr 5/,
  7. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/,
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/,
  9. uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” /Druk Nr 8/,
  10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 9 /.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad II Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak 

O Autorze

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.

Dodaj komentarz

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane wpisy