wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Inwestycje drogowo-mostowe, przebudowa oddziału pediatrii i alergologii, SOSW w Jaśle

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W ubiegły piątek, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Radni obradowali m.in. nad zmianą Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok oraz zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027. Przyjęcie tych uchwał warunkowało realizację kolejnych ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji.

Inwestycje drogowo – mostowe w powiecie jasielskim

Starosta Jasielski Adam Pawluś udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy mostu na rzece Jasiołce oraz połączenia ul. Towarowej i Żniwnej.  Obie ulice zostaną połączone nowym ciągiem drogowym. Zarząd zdecydował, że wykonawcą będzie firma Remost i już w najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy a inwestycja w zakresie budowy mostu oraz odcinka ok. 1 km drogi zostanie wykonana w br.

(…) miasto poodejmuje się czasem wspólnych zobowiązań a później się z nich wycofuje. Takim przykładem jest parking przy szpitalu więc te deklaracje nie są takie pewne

Starosta Jasielski Adam Pawluś

Starosta zwrócił uwagę na zły stan ul. Żniwnej, która jest zbyt wąska i w dalszych etapach będzie wymagała dostosowania lub zmiany przebiegu drogi powiatowej w innym kierunku. Istnieje wariant wejścia w skrzyżowanie ul. Floriańskiej z ul. Sobniowską jednak jest mało realny, ponieważ inwestycja wymagałaby wsparcia przez miasto, które, pomimo wcześniejszych uzgodnień, do tej pory nie wyraziło deklaracji uczestniczenia w projekcie.

(…) miasto poodejmuje się czasem wspólnych zobowiązań a później się z nich wycofuje. Takim przykładem jest parking przy szpitalu więc te deklaracje nie są takie pewne. – Starosta Jasielski Adam Pawluś

Powiat jasielski oddał dobre ciągi drogowe ul. Jagiełły, ul. Chopina i ul. Kraszewskiego, wszystkie po przebudowie. Natomiast ul. Żniwna nie spełnia kryteriów drogi powiatowej. Kontynuując inwestycję po jej przebiegu konieczne będzie doprowadzenie jej do klasy Z, albo jeśli nie wystarczy terenu, pójście na specustawę drogową.   

Starosta Jasielski podziękował Burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi za rezygnację z odszkodowania za grunty. W sumie według operatów ok. 100 tyś zł odszkodowania powiat jasielski będzie musiał zapłacić głownie mieszkańcom Hankówki i niewielką kwotę Wodom Polskim. Dobrą wiadomością jest także zobowiązanie poszczególnych firm, których zadania kolidują z przebiegiem drogi, do likwidacji tych kolizji we własnym zakresie. Gazociągi wykonają zabezpieczenie rury gazowej, PGE wykona przekładki sieci elektrycznych a MPGK przełożenie fragmentu wodociągu. Dzięki temu zmniejszą się koszty inwestycji.

Radny Jan Urban dowiaduje się o „Domu Wędrowca”

Zmiana uchwały budżetowej umożliwiała m.in. zabezpieczenie środków na termomodernizację Domu Wędrowca na Foluszu. Wywołało to wielkie zdziwienie Radnego Jana Urbana, który nie wiedział, ze powiat dysponuje takim obiektem turystycznym. Zwrócił się do Etatowego Członka Zarządu Jana Muzyki o wyjaśnienie.

 (…) jestem niedouczony, Radny Muzyka się śmieje to może on mi wyjaśni jako osoba odpowiedzialna za sport i rekreacje. – Radny Jan Urban

Pan Jan Muzyka z chęcią wyjaśnił czym jest obiekt i do czego służy.

Panie przewodniczący, wysoka Rado. Najpierw do pana Jana Urbana, mojego zacnego imiennika. Panie Janku mam maseczkę od kołnierza po same oczy i jakoś nikt mi nigdy w życiu nie powiedział, że mam takie śmiejące oczy. Nie wiem jak pan to wypaczył, że ja się śmieje (z drugiego końca sali – przypis) bo ja się nie śmieję. Absolutnie! Zawsze podchodzę do twoich wypowiedzi bardzo poważnie. A jeżeli chodzi o ten dom, przecież pamiętamy, jest tam tak zwana  „świniarnia” i na bazie tej „świniarni” wybudowany dom, w którym (..) ma być jakieś pomieszczenie, sanitariaty, jakaś sala gdzie można się przebrać, gdzie można spożyć posiłek. (…) budynek można wykorzystać do jakiejś imprezy sportowej, przypominam że organizujemy tam Bieg Beskidnika i korzystamy gościnnie z pomieszczeń w DPS-ie (…) jest to ze wszech miar potrzebny budynek i jeżeli jest docieplenie, termomodernizacja, to chyba dobrze. – Radny Jan Muzyka

Starosta dodatkowo poinformował, że ogłoszono nabór w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i trwa tylko do 7 maja br. Można zgłosić jeden obiekt i uzyskać dofinansowanie 100 tyś zł. Sprawdzono, które z obiektów spełniają warunki audytowe, żeby otrzymać dofinansowanie i wybór padł na Dom Wędrowca w Foluszu.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok została przegłosowana bez sprzeciwu radnych. 19 Radnych było za, od głosu wstrzymali się Janusz Przetacznik, Jan Urban i Ewa Wawro.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027

Zmiana uchwały umożliwia realizację dwóch bardzo ważnych zadań inwestycyjnych:

  • Przebudowę oddziału pediatrii, alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na łączną kwotę 3 mln zł (w tym 1,8 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  • Adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na łączną kwotę 2,8 mln zł (w tym 1,8 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na potrzeby internatu SOSW w Jaśle

Inwestycje te są bardzo ważne, ponieważ zabezpieczają bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sanitarne użytkowników.

Uchwała została przyjęta głosami 15 radnych. Od głosu wstrzymało się 6 radnych. Przeciwko głosował Janusz Przetacznik.

Raport o stanie Powiatu Jasielskiego

Starosta Jasielski odniósł się do krytycznych uwag opozycji wymieniając sukcesy, które do tej pory udało się osiągnąć. Jednym z nich jest bez wątpienia ochrona zdrowia. Niemal 30 mln zł Powiat Jasielski wydatkował na Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Proszę sobie wyobrazić jakby ten szpital funkcjonował, w tych warunkach pandemii, gdyby nie zostały wykonane te inwestycje związane z blokiem operacyjnym, salą wybudzeń, centralną sterylizatornią. Zakupiony został sprzęt, który też dofinansowaliśmy – to nowe rentgeny, nowe urządzenia, to wyremontowany, przebudowany i zmodernizowany oddział chirurgii i chirurgii onkologicznej. – Starosta Jasielski Adam Pawluś

To była długo wyczekiwana i ważna inwestycja. Porównując wyniki sąsiednich szpitali powiatowych sytuacja w jasielskim szpitalu okazuje się jedną z lepszych. 

Wspomniał także o nowych ciągach drogowych, po których mogą bezpiecznie poruszać się mieszkańcy powiatu. Jako przykład wymienił Gminę Tarnowiec, gdzie szczególnie widać wielkie zaangażowanie Radnego Jana Muzyki.

Udało się zrealizować nowy ciąg drogowy od Twierdzy do Nowego Żmigrodu i granicy państwa. Oznacza to, że można z Rzeszowa przejechać przez Gminę Jasło, Nieplę, Szebnie, most w Dobrucowej, Umieszcz, Łajsce aż do Nowego Żmigrodu albo granicy państwa w Ożennej. Oprócz niego w krótkim czasie powstało kilka kilometrów chodników. Wartość poczynionych inwestycji wynosi ok. 70 mln zł i jest perspektywa realizacji następnych wielkich zadań, które będą miały wpływ na funkcjonowanie powiatu.

Kolejne dobre wieści to środki na most w Przysiekach ponad 10 mln zł, na drogę Umieszcz – Glinik Polski ok. 1,2 mln zł, na most i drogę na Jasiołce ok. 7 mln zł oraz zapowiedź środków z Funduszu Solidarności na drogę w Bryłach ok. 2,5 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Pomimo ogromnej ilości napływających wniosków urząd pracy nie zwiększył zatrudnienia. Był okres, w którym zasilali go pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle i innych jednostek. Dzięki dobrej organizacji pracy udało się w trudnych warunkach utrzymać poziom zatrudnienia i zabezpieczyć środki w kwocie ok. 46 mln zł dla przedsiębiorców. W tym czasie tylko nieznacznie wzrosła stopa bezrobocia.

Instrumenty polityki rozwoju regionalnego

Powstają nowe instrumenty polityki rozwoju regionalnego. Powiat Jasielski podejmuje wspólne działania z Zarządem Gmin Dorzecza Wisłoki, żeby wspólnie przygotować strategię ponadlokalną do realizacji zadań. Obejmuje to powiat jasielski, dębicki i mielecki.

Kolejnym instrumentem jest Beskid Niski, czyli Transgraniczny Obszar Funkcjonalny. Obszary przygraniczne znacznie odbiegają od średniej wojewódzkiej, a zwłaszcza od północnej części województwa, dlatego należy przeznaczyć dodatkowe środki na polepszenie w nich warunków życia. Środki transgraniczne będą realizowane wspólnie ze stroną słowacką.

Tam nie możemy realizować żadnej inwestycji przemysłowej (…) a tam ludzie mieszkają i też chcą żyć. Trzeba o nich pamiętać i trzeba wspierać rozwój tej części powiatu

Starosta Jasielski Adam Pawluś

Stanowią one szansę na rozwój w tych obszarach, gdzie jest duża depopulacja, a strefy ochrony przyrody uniemożliwiają jakąkolwiek inwestycję przemysłową.

Tam nie możemy realizować żadnej inwestycji przemysłowej (…) a tam ludzie mieszkają i też chcą żyć. Trzeba o nich pamiętać i trzeba wspierać rozwój tej części powiatu. Trzeba pomyśleć w jaki sposób stworzyć warunki żeby powstały chociażby takie specjalizacje jak w zakresie turystyki zdrowotnej. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta stwierdził, że taką szansą jest budowa zbiornika Kąty-Myscowa, który będzie pełnił nie tylko funkcję przeciwpowodziową i regulacyjną przepływu wody.  W najbliższym czasie Dyrektor Regionalny Wód Polskich w Rzeszowie złoży raport odziaływania na środowisko. Oznacza to, że inwestycja zmierza w dobrym kierunku.

Można wymieniać wiele zadań, które udało się zrealizować. Przed nami niedawno zatwierdzony program rozbudowy drogi DK 73 i budowa obwodnic Jasła, Pilzna Brzostu i Kołaczyc. Uczestniczymy także w procesie przygotowania studium dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło. To wszystko nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania parlamentarzystów, a zwłaszcza Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Senator RP Alicji Zając i ciągłego wsparcia rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły