wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

listopad, 2019

Po raz kolejny kwestujemy!

pt.01LISCałodniowesob.02Po raz kolejny kwestujemy!

Szczegóły wydarzenia

1 i 2 listopada (piątek i sobota) odbędzie się kolejna, jedenasta już, akcja zbierania datków na rzecz ratowania zabytków jasielskiej nekropolii. W tym roku środki przeznaczone zostaną na renowację nagrobka Rodziny Soleckich z końca XIX w. Organizatorem akcji jest Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle przy wsparciu Urzędu Miasta w Jaśle.

Dzięki współpracy Miasta Jasła ze Społecznym Komitetem Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim udało się w latach 2010-2019 wykonać prace  remontowo-konserwatorskie o łącznej wartości ponad 450 tys. zł (w tym: budżet miasta – blisko 190 tys. zł, kwesta – blisko 120 tys. zł, dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 110 tys. zł, dotacje Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł). W sumie odrestaurowanych zostało 30 pomników nagrobnych.

Nagrobek Rodziny Soleckich - kwesta 2019 Jasło Nagrobek Rodziny Soleckich - kwesta 2019 Jasło

Od dwóch lat przy prowadzeniu prac renowacyjnych Miasto Jasło współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. W ramach ćwiczeń, bezpośrednio pod nadzorem pedagogicznym oraz PWKZ oddział Krosno, prowadzone są prace konserwatorskie i restauratorskie przy wybranych dwóch zabytkowych nagrobkach. W bieżącym roku polegały one na opracowaniu programów prac konserwatorskich oraz na przeprowadzeniu wybranych prac z zakresu konserwacji estetycznej i technicznej.

Warto pamiętać, że nagrobki stanowią niewątpliwie cenne i wartościowe zabytki. Posiadają wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej, w wyniku której przybliżony zostaje oryginalny wygląd monumentu.

Czas

listopad 1 (Piątek) - 2 (Sobota)

Lokalizacja

Cmentarz Komunalny przy ul. Zielonej w Jaśle