wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Wody Polskie pozyskały z Banku Światowego środki na zbiornik Kąty Myscowa

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W 2019 r. Wody Polskie rozpoczęły prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej zbiornika Kąty Myscowa. Do chwili obecnej opracowany został min.: model hydrauliczny obrazujący możliwości funkcjonalne mającego powstać zbiornika. Na ukończeniu są prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą, która objęła pełny, roczny okres wegetacyjny fauny i flory.

Równolegle z realizowanymi działaniami związanymi z uregulowaniem kwestii środowiskowych i pracami modelowymi, RZGW w Rzeszowie w 2019 roku zlecił opracowanie dwóch kolejnych opracowań: Koncepcji urbanistycznej oraz Koncepcji przesiedleń, których celem było wybranie optymalnego sposobu nabywania nieruchomości planowanych do zajęcia pod czaszę zbiornika. Dokumentacja ta pozwoliła również na wskazanie potencjalnych miejsc przesiedleń na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Teren planownanej lokalizacji zbiornika

W 2020 r. Wody Polskie – RZGW w Rzeszowie bazując na ww dokumentach przygotował harmonogram prac do 2027 r. – związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowanych. Propozycję przedstawiono Bankowi Światowemu. Zaproponowane rozwiązania, oraz pozytywna ocena zaawansowania wykonanych do tej pory prac, zyskały akceptację Banku Światowego, który zatwierdził włączenie tego zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Potwierdzeniem tego jest opublikowany na stronie Banku Światowego http://documents.worldbank.org/curated/en/454701591368468476/pdf/Poland-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-P147460-ODRA-VISTULA-FLOOD-MANAGEMENT-PROJECT-Procurement-Plan.pdf document tzw. “Procurement Plan”, zgodnie z którym (str. 5-6 Kontrakty od 5.8.1 do 5.8.7) alokacja środków dla tego projektu wynosi 10,738 mln USD, tj. ponad 34 mln PLN.

Przyznane z Banku Światowego środki pozwolą na zlecenie kolejnych niezbędnych opracowań, w tym m.in. aktualizacji koncepcji rozwiązań technicznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie sondażowych powierzchniowych badań archeologicznych wraz z określeniem koniecznego zakresu badań archeologicznych, wykonanie wymaganego politykami Banku Światowego Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń, a finalnie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, który będzie podstawą do wystąpienia o pozwolenie na realizację inwestycji.

Zasięg wybranego wariantu zbiornika Kąty Myscowa.

Głównym celem budowy zbiornika „Kąty-Myscowa” jest przeciwdziałanie skutkom suszy w 20 gminach leżących w dolinie Wisłoki. Przewiduje się, że w wyniku pracy zbiornika będzie możliwe zabezpieczenie przepływu gwarantowanego w rzece Wisłoce przez okres aż 6 miesięcy. Będzie to miało strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy w związku z powtarzającymi się coraz częściej cyklicznymi niedoborami wodnymi. Nie bez znaczenia jest też funkcja przeciwpowodziowa obiektu. po wykonaniu zbiornika nastąpi aż 4 krotna redukcja przepływów powodziowych w przekroju zapory. Współdziałając z już wykonanymi i z planowanymi do realizacji towarzyszącymi inwestycjami, budowa zbiornika Kąty Myscowa pozwoli maksymalnie ograniczyć zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Wisłoki. W przypadku miasta Jasła nastąpi praktycznie całkowite wyeliminowanie ryzyka powodziowego. Zmniejszenie stref zalewu wodami powodziowymi będzie również zauważalne w Dębicy i Mielcu.

- Reklama -

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

Subskrybuj
Powiadom o

1 Komentarz
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
bbbb
19 czerwca, 2020 10:46

nooooo, to się teraz zaczną protesty okolicznej ludności

- Reklama -

Ostatnie artykuły