W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii

0
W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii

Podczas LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 lipca br. Radni zadecydowali o wprowadzeniu zmian do statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzięki temu w jasielskim szpitalu powstanie Oddział Diabetologiczny, przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej powstanie Pododdział Urologii, powiększony zostanie również Oddział Geriatryczny. Powstaną nowe poradnie specjalistyczne: Neonatologiczna, Geriatryczna i Urologiczna.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii

Utworzenie Oddziału Diabetologicznego, jako jedynego w województwie podkarpackim, Poradni Neonatologicznej, Poradni Geriatrycznej i Poradni Urologicznej oraz Pododdziału Urologii, znacząco wpłynie na poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Utworzenie dodatkowych komórek zwiększy dostępność do świadczeń dla pacjentów nie tylko powiatu jasielskiego ale całego województwa.

Jak podkreślał Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala: Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną i odpowiedni sprzęt. Ponadto, zgodnie z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa, wspierane powinny być działania poprawiające dostępność do świadczeń w dziedzinach medycyny poprzez powstawanie komórek nie funkcjonujących w województwie.

Uruchomiono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce –Brzyska – Brzyska przez wieś w km 2+685 – 3+320,6” na które przeznaczono 535 174,00 złotych. Środki te stanowią oszczędności po przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+8000 wraz z rozbiórką i budową mostu”, otrzymane z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. Droga ta łączy Gminę Brzyska z Gminą Kołaczyce  i wykonanie odcinka długości około 600 metrów  poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii

Radni podjęli uchwałę o zmianie lokalizacji Domu Dziecka, obecnie mieszczącego się w Wolicy, na budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.  Obecna placówka generuje ogromne koszty utrzymania, a remont, w związku z jej zabytkowym charakterem, szacowany jest na 700-800 tys. złotych. Nowa siedziba placówki, po przeprowadzeniu niezbędnych remontów,  zapewni dzieciom godne warunki bytowe, przy znacznie obniżonych kosztach utrzymania. Docelowo Dom Dziecka w 2021 roku będzie liczył 14 wychowanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powstanie Oddział Diabetologiczny i Pododdział Urologii

Radni zadecydowali również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na remont Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Źródło: Powiat Jasło

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments