wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Uchwała o przyznaniu stypendiów dla studentów medycyny podjęta

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Podczas XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się 26 sierpnia br., radni podjęli uchwałę o określeniu zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Jak uzasadniali radni problem ze skompletowaniem kadry lekarskiej mają w Polsce nie tylko szpitale powiatowe, ale nawet te w dużych ośrodkach akademickich. Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest więc istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stąd inicjatywa stworzenia systemu stypendialnego dla studentów uczelni o kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym i szóstym roku, którzy zobowiążą się (po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczną specjalizację w trybie rezydenckim w jasielskim szpitalu), do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Radni zadecydowali o aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w 2020 roku dla dróg objętych zadaniami: „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Małą w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Świecony – Lisów”, „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski”. Ogólna wartość zadań to kwota 6 842 647, 58 zł. Wkład własny powiatu jasielskiego wyniesie 2 737 060, 58 zł, co będzie stanowiło 40%, pozostałe 60% będzie pochodziło z dofinansowania z FDS. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Podczas sesji podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 70 000,00 zł na adaptację pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Podjęto uchwałę o na nabyciu przez Powiat Jasielski, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin. Nieruchomości te zostaną przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”. Za bezpłatne przekazanie powyższych nieruchomości Adam Pawluś, Starosta Jasielski złożył podziękowania darczyńcy Księdzu Prałatowi Franciszkowi Motyce.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rada Powiatu negatywnie rozpatrzyła skargę radnej Bożeny Macek-Lubaś na działania Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego.  Zarzuty radnej dotyczyły zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400-1+885, 2+000-2+300 oraz 2+574-3+030”, zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Radna argumentowała, że „nieodpowiedzialne działanie Zarządu polegające na odstąpieniu od udziału w przedmiotowym programie, a w konsekwencji rezygnacja ze wsparcia finansowego w wysokości 50% zadania nosi znamiona działania na szkodę Powiatu i jego mieszkańców. Stanowi jaskrawy dowód nieprzestrzegania prawa, polegający na nierealizowaniu uchwały organu stanowiącego tj. Rady Powiatu, którymi Zarząd jest związany”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała negatywnie skargę, uznając ją za bezpodstawną. Powyższe zadanie jest realizowane, lecz w mniejszym zakresie oraz do realizacji przeznaczono odcinek drogi (odcinek Szebnie-Niepla), którego stan techniczny jest o wiele gorszy, a obsługuje większy ruch od odcinka Szebnie – Chrząstówka. Pozostała część zadania będzie realizowana w późniejszym terminie. Zmiana zakresu tego zadania była zasadna ze względów ekonomicznych, ponieważ umożliwiło to wystąpienie o większe dofinansowanie, dzięki czemu zostanie wykonane cztery drogi w ramach zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+340 – 1+370 oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka”. Łączna długość tych odcinków to 3324 m, podczas gdy pierwotne plany zakładały realizację przebudowy jednej drogi na odcinku 2241 m. Ponadto wartość wkładu własnego, według kosztorysu inwestorskiego, na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400-1+885, 2+000-2+300 oraz 2+574-3+030” wynosi  1 787 696, 73 zł, natomiast wkład własny na cztery powyższe drogi zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 612 tys. zł.

W opinii Komisji propozycje Zarządu, co do zmiany zakresu rzeczowego i związane  z tym zmniejszenie kwoty wydatków, było zaakceptowane przez Radę Powiatu.

- Reklama -

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

Subskrybuj
Powiadom o

1 Komentarz
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
29 sierpnia, 2019 20:14

Pozytywny news, a tak swoją drogą ciekawe, że zawsze znajdzie się ktoś kto będzie kładł kłody pod nogi tym, którzy starają się coś dobrego zrobić.

- Reklama -

Ostatnie artykuły