wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Szkolenia BHP w Tarnobrzegu – wybierz odpowiednie dla siebie i swoich pracowników

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe dla zdrowia i komfortu zatrudnianych osób. To także obowiązek pracodawcy, który w swoim zakładzie zobowiązuje się opiekować osobami przyjętymi na dane stanowiska. Szkolenie BHP dla każdego pracownika jest obowiązkowe, zaś częstotliwość powtarzania zróżnicowana i zależna od stanowiska. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest BHP, gdzie możesz zamówić szkolenie oraz co jaki czas trzeba odbyć kurs BHP.

Co to jest BHP?

BHP to skrót od słów „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Jest to zbiór zasad, który określa i gwarantuje właściwe warunki pracy poprzez dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracowników. Kontrolą i regulacją tychże zasad zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, a przepisy znajdują się w Dziale X Kodeksu Pracy. Innymi organizacjami, które czuwają nad zachowaniem zasad i prawidłowym funkcjonowaniem zakładów w kierunku ochrony pracowników są Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także Urząd Dozoru Technicznego. Bezpieczeństwo i higiena pracy rozumiana jest jako obowiązek pracodawcy do ochrony życia oraz zdrowia zatrudnianych przez niego pracowników, a także zagwarantowanie ergonomicznych warunków pracy. Ponadto w zakres BHP wchodzą też zagadnienia z takich dziedzin jak ekonomika pracy, bezpieczeństwo techniczne (gwarantowane przez osiągnięcia nauki i techniki), medycyna i psychologia pracy.

Struktura szkoleń BHP oraz jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenia BHP to zdecydowanie najważniejsze i obowiązkowe kursy, które musza odbyć wszystkie osoby zatrudnione na każdym stanowisku. Szkolenia BHP dzielimy na wstępne oraz okresowe. O ile wstępne przechodzi każdy w pierwszy dzień pracy, o tyle szkolenia BHP okresowe przechodzą pracownicy z różną częstotliwością w zależności od charakteru wykonywanych działań.

Szkolenia BHP mogą mieć różną formę – stacjonarną oraz zdalną. Wraz z popularyzacją działalności internetowej można odbyć je na platformach e-learningowych, na przykład firma Tarbonus – szkolenia BHP w Tarnobrzegu organizuje również w postaci zdalnej.

Szkolenie wstępne – obowiązkowe dla każdego nowo przyjętego pracownika, bez względu na stanowisko składa się z dwóch części: instruktażu BHP (prezentacja ogólnych zasad BHP) oraz instruktażu stanowiskowego (przepisów związanych ściśle z wykonywanymi czynnościami na danym stanowisku). Pierwsza część, czyli instruktaż ogólny trwa około 2 godzin. Druga natomiast uzależniona jest od charakteru pracy na danym stanowisku. W przypadku osób nowo zatrudnionych, które odbyły kurs BHP przed rozpoczęciem pracy w zakładzie takie szkolenie jest ważne przez okres 12 miesięcy, zaś dla osób na stanowiskach kierowniczych przez 6 miesięcy. Przed upływem tego czasu należy przystąpić do szkolenia okresowego.

Szkolenie okresowe – pierwsze okresowe szkolenie BHP odbywa się od razu po wygaśnięciu ważności wstępnego szkolenia BHP. Następnie wraz z piastowanym stanowiskiem w różnych odstępach czasu musi być ono aktualizowane.

Okresowe szkolenie BHP – co ile lat należy je powtarzać?

Pracownicy, którzy zatrudnieni zostali na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych, muszą przechodzić okresowe kursy BHP przynajmniej jeden raz w roku, a pozostali pracownicy na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata. Inaczej sprawa ta wygląda w przypadku pracodawców, kierowników, a także pracowników zajmujących stanowiska inżynieryjno-techniczne – ci zobowiązani są do odbywania okresowych kursów raz na 5 lat, natomiast pracownicy administracyjno-biurowi przechodzą takie kursy przynajmniej jeden raz na 6 lat – ten przepis dotyczy pracowników biurowych, których pracę określono na wyższą niż trzecia kategoria ryzyka. Wyjątkiem są osoby pracujące na stanowiskach administracyjno-biurowych, których praca została określona jako niższa niż trzecia kategoria ryzyka – wtedy zwolnieni są oni z obowiązku odbywania okresowych szkoleń BHP.

Szkolenia BHP dla pracowników powinny odbywać się w trakcie godzin pracy, a za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca lub specjaliści od spraw BHP, którzy także oferują swoje usługi w zakresie szkoleń BHP w Tarnobrzegu.

Co daje szkolenie BHP?

Wiele osób może zastanawiać się co daje kurs BHP. Podstawową korzyścią, jaka płynie z tego rodzaju szkoleń jest świadomość zagrożeń dla zdrowia i życia podczas wykonywania czynności zawodowych. W trakcje szkoleń kursanci zaznajamiani są ze środowiskiem pracy oraz czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu, które dla niektórych z pozoru mogłyby się wydawać oczywiste. W rzeczywistości jednak przekazywana wiedza jest naprawdę bogata i cenna, dlatego w kursach BHP powinno się brać udział z pełną świadomością oraz skupieniem, aby w przyszłości uniknąć problemów i wypadków związanych z wykonywaną pracą.

Istnieje wiele firm, które specjalizują się w tego typu działaniach. Jedną z nich jest Tarbonus, która zajmuje się prowadzeniem kursów BHP w Tarnobrzegu, a w swojej ofercie poza szkoleniami BHP posiada również szkolenia zawodowe, szkolenia doskonalące, e-learningi z zakresu BHP, studia podyplomowe BHP oraz książki poradnikowe i opracowania tematyczne.

- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Ostatnie artykuły