Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła

0
Stypendia Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła
Fotografia koncertowa: Michal Szpak

Do końca stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Jasła przyjmowane będą wnioski o Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła na realizację pomysłu z dziedziny twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Stypendia fundowane są od 2012 roku z myślą o twórcach, artystach i organizatorach działalności kulturalnej oraz osobach upowszechniających kulturę. Przyznawane są osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Przeznaczona na ten cel kwota jest stała: wynosi do 10 tys. zł i jest wypłacana jednemu stypendyście lub dzielona pomiędzy dwóch lub trzech. Decyzję o tym, kto i na co otrzyma stypendium podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Stypendialnej, w skład której wchodzą: przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, burmistrz, przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej i Kultury Rady Miejskiej Jasła, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz inspektor ds. kultury UMJ.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium na rok 2018, powinny złożyć wnioski do 31 stycznia 2018 r. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, burmistrz przyznaje stypendia najpóźniej do 31 marca. Może także nie przyznać żadnego stypendium, jeżeli poziom merytoryczny wniosków uzna za niezadowalający.

Wniosek wraz z uchwałą znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem:

https://um.jaslo.pl/pl/stypendium-artystyczne/

Dotychczasowi stypendyści

2012 – Michał Szpak

2013 – Karol Godek, Marcin Polar

2014 – Aleksandra Zuzanna Tocka, Małgorzata Samborska, Edward Lecheta

2015 – Patrycja Ochała, Joanna Preisner

2016 – Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko, Izabela Filip

2017 – Karol Godek, Rafał Kamiński

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle
Fot. główne: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl license: CC BY-SA 3.0

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments