wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Stanowisko Starosty w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Jasła

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Dzisiaj na Stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle pojawiło się stanowisko Starosty Jasielskiego, jako Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła.

Starosta nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych w sprawie rozszerzenia płatnych stref parkowania, co w ocenie Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest istotne z uwagi na interes mieszkańców.

Gdzie powinny być strefy płatnego parkowania?

Zgodnie z literą prawa strefy płatnego parkowania ustala się  na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, o ile uzasadnią to potrzeby organizacji ruchu.

Celem wprowadzania stref płatnego parkowania jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacja lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Zarządca dróg gminnych – Burmistrz Miasta Jasła, nie przeprowadził żadnych analiz określających rotację parkujących samochodów w ciągu ulic objętych projektowaną zmianą organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia płatnych stref parkowania, które wskazały by na potrzebę ich wprowadzenia.

Płatne strefy parkowania prowadzą do wykluczenia komunikacyjnego?

Wskazane miejskie ulice w większości pozbawione są dostępu do komunikacji zbiorowej. Brak wyznaczonych znakami D-15 przystanków autobusowych, ustawione znaki B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t”, oraz ograniczona szerokość ulic uniemożliwiają prowadzenie regularnych przewozów pasażerskich w ciągu tych dróg. Taka praktyka doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego niektórych grup społecznych, a zwłaszcza osoby uboższe, które nie będzie stać na wykup miesięcznego abonamentu parkingowego oraz osoby o organicznej sprawności ruchowej i osoby starsze.

Ważnym argumentem jest fakt, że na terenie miasta Jasła nie są budowane nowe miejsca  postojowe dla kierujących pojazdami dojeżdżjących do strefy miejskiej do pracy, szkoły lub też samych mieszkańców miasta. Brak parkingów osiedlowych lub wyznaczone małe parkingi osiedlowe, nie zapewniają wystarczającej ilość miejsc postojowych dla ich mieszkańców. Warunek poprawy rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizacji lokalnej polityki transportowej określony w art. 132 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zostanie spełniony, gdy wymienieni wyżej uczestnicy będą mieli zapewnione atrakcyjne alternatywne bezpłatne miejsca postojowe z dogodnym i szybkim połączeniem z centrum miasta.

W Jaśle nadal brakuje nowych miejsc parkingowych

Brak tworzenia nowych miejsc parkingowych z odpowiednim połączeniem komunikacji zbiorowej do centrum miasta, zmusi dojeżdżjących pracowników i mieszkańców miasta do wykupu abonamentu parkingowego, z którym w konsekwencji zaparkują samochód w tym samym miejscu zajmując miejsce postojowe przez cały dzień.

W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Jasła, Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz Starosty Jasielskiego złożył ustną deklarację budowy nowego parkingu oraz zwrócił uwagę na potrzebę lokalizacji i trwożenia nowych miejsc postojowych,  jednakże nie rozpoczął żadnych prac w tym kierunku.

Celem polityki parkingowej miasta jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. 

Kiedy wprowadzenie płatnych stref parkowania jest zasadne?

Wprowadzenie płatnych stref parkowania jest zasadne w przypadku, gdy transport publiczny i inne alternatywne formy transportu miejskiego (np. rowery publiczne, aplikacje do zamawiania przejazdów, aplikacje do współdzielenia samochodów) są na tyle rozwinięte, dogodne i atrakcyjne dla mieszkańców miasta i kierowców pojazdów dojeżdżających do centrum miasta, że wolą korzystać z tych form zamiast prywatnego auta.

Zatwierdzenie nadesłanych projektów stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu wyżej wymienionych ulic miejskich na obecną chwilę ureguluje sposób zaparkowania pojazdów, co pozytywnie przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednakże w świetle powyższych argumentów spowoduje wyznaczenie płatnych miejsc postojowych dla pojazdów, zwyczajowo w danym miejscu zaparkowanych oraz ograniczenie ilości miejsc postojowych. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie na poprawę rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej.

Stanowisko Organu Zarządzania Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w sprawie rozszerzenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła – pismo w wersji PDF

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły