wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Spotkanie dotyczące postępu prac związanych z budową zbiornika Kąty-Myscowa

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W dniu 27 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Wody Polskie) odbyło się kolejne spotkanie dotyczące postępu prac związanych z budową zbiornika Kąty-Myscowa.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Wojciech Zając – Vice Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radny Województwa Podkarpackiego,
 • Pan Adam Pawluś – Starosta Powiatu Jasielskiego,
 • Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna,
 • Pan Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród,
 • oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :
 • Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Pani Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
 • Pani Magdalena Nowak – Kłósek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
 • Pan Jerzy Żygłowicz –  Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle
 • Pan Andrzej Polakiewicz – Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
 • Pani Joanna Pawelec – Kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem w ZZ Jasło.

Na spotkaniu Pani Magdalena Nowak-Kłósek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (Wody Polskie) przedstawiła stan przygotowania inwestycji.  Zakończony został I etap prac przedprojektowych związanych z aktualizacją istniejących opracowań. Druga część spotkania była poświęcona postępowi działań planowanych do realizacji, obejmujących m.in. postępowania przetargowe na prowadzenie działań informacyjnych, opracowanie projektu robót geologicznych, badania archeologiczne, rozpoznanie saperskie, przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), działania zmierzające do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Dodatkowo w związku ze spadkiem liczby zachorowań na COVID w powiecie jasielskim wskazano zasadność przystąpienia do akcji informacyjnej dla mieszkańców. W następstwie dyskusji uzgodniono, że będą prowadzone indywidualne rozmowy z mieszkańcami z poszanowaniem zasad sanitarnych. Rozmowy pozwolą uzyskać informację na temat stanu zaawansowania inwestycji oraz przygotowania nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia rozmów to I połowa czerwca 2021r. Informacja o miejscu i terminie indywidualnych spotkań zostanie skierowana do każdego z mieszkańców drogą pocztową. Wójtowie Gminy Nowy Żmigród i Krempna zaproponowali udostępnienie lokali do ich przeprowadzenia.

Na zakończenie ustalono również, że  następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2021 r. z udziałem gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Rzeki Wisłoki.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły