wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Rekordowy budżet Powiatu Jasielskiego uchwalony!

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu – budżet na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030. Budżet na przyszły rok jest rekordowy. Zakłada ponad 225 mln zł wydatków, z czego ponad 50 mln będzie wydatkowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne!

W piątek, 15 grudnia br., radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki powiatu, na 2024 rok.

W 2024 roku dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę 220 454 797 zł, w tym dochody bieżące 187 006 184 zł i dochody majątkowe: 33 448 613 zł.  Planowane wydatki opiewają na kwotę 225 759 190 zł.

W budżecie na przyszły rok na oświatę i wychowanie zabezpieczono kwotę 84 709 226 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą – 10 475 539 zł, na pomoc społeczną – 18 454 361 zł, na transport i łączność –  22 117 510 zł, na administrację publiczną – 24 516 088 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9 689 510 zł oraz na ochronę zdrowia – 3 484 248 zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo (8 492 913 zł), leśnictwo (43 476 zł), turystykę (13 200 zł), rodzinę (6 158 781 zł), gospodarkę mieszkaniową (1 826 529 zł), działalność usługową (1 821 733 zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (698 560 zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1 505 110 zł) oraz kulturę fizyczną (14 905 759 zł).

Ponad 50 mln zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne!

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne w 2024 roku radni zdecydowali się przeznaczyć 50 532 687 zł.

13 889 358 zł na infrastrukturę drogową

Najważniejsze inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2024 roku to:

  • „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej  Nr 1868R  Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+710 – 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831  w miejscowości Osobnica”- na to zadanie w budżecie zabezpieczono 2 800 000 zł,
  • „Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej  Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300  w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 – 0+310” – 2 500 000 zł,
  • „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło  ul. Żniwna – Wolica” – 2 137 818 zł,
  • „Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+458 w miejscowości Pusta Wola”  – 1 564 174 zł,
  • „Budowa nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa- I etap” – 1 048 667 zł,
  • „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 4+790 – 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy” – 740 000 zł.

Prawie 3,5 mln zł na dokończenie budowy Oddziału Psychiatrycznego 

W budżecie zarezerwowano również 3 426 748 zł na rozbudowę jasielskiego szpitala, z czego 3 416 748 zł będzie wydatkowane na zadanie: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle). Do przyszłorocznego budżetu wpisano również zadanie pn.  „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), zabezpieczając na ten cel 10 000 zł.

Ponad 8,5 mln zł na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

W budżecie zabezpieczono 8 259 679 zł na poprawę efektywności energetycznej budynków (ZST, CKZ, laboratorium ZS Nr 3) użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego oraz 314 137 zł na dostosowanie szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Inwestycje w Trzcinicy

W budżecie na 2024 rok zabezpieczono 1 020 410 zł na rewitalizację budynku z wieżą  w parku podworskim w Trzcinicy, 8 500 000 zł na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy oraz 6 000 000 zł na budowę hali sportowej w Trzcinicy.

Kontynuacja scalenia gruntów w Gminie Tarnowiec

Na scalenie gruntów w Umieszczu, Czeluśnicy i Gąsówce w 2024 r. Powiat wydatkuje 8 311 955 zł.  

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady powiatu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

– Budżet na przyszły rok jest budżetem proinwestycyjnym, zrównoważonym i rozwojowym, który stawia przed nami duże wyzwania. Staraliśmy się go poukładać tak, aby uwzględnić prośby i potrzeby mieszkańców, burmistrzów i wójtów gmin z naszego powiatu oraz radnych powiatowych. Łączna wartość wydatków to ponad 225 mln zł. Na inwestycje przewidzieliśmy ponad 50 mln zł. Planowana wartość inwestycji pokazuje, że jesteśmy powiatem, który rozwija się dynamicznie. Powiatem, który stawia nie tylko na rozwój infrastruktury drogowej, ale także na przebudowę naszych placówek edukacyjnych, czy szpitala tak, aby były to placówki na miarę XXI wieku –  powiedział Starosta Adam Pawluś. – W imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym serdecznie dziękuję za zaufanie i podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Zapewniam, że będziemy w dalszym ciągu ciężko pracować na rzecz naszych mieszkańców. 

Za budżetem głosowało 16 radnych, 1 wstrzymało się od głosu, a przeciw było 6.

- Reklama -

Podobne artykuły

2 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o

2 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
titi
16 grudnia, 2023 12:00

Wstęgi nie starczy! Już teraz róbcie zapasy na przyszły rok i ostrzcie nożyczki

andrzej
16 grudnia, 2023 13:38
Odpowiedź na  titi

Oby zawsze był powód do przecinania wstęgi. Tego życzę w nowym roku wszystkim mieszkańcom powiatu

- Reklama -

Ostatnie artykuły