Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

0
Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

W dniu 6 lutego br. radni podczas VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle zdecydowali ubieganiu się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

Obecnie istniejący obiekt mostowy posiada nienormatywną nośność, która ze względu na stan techniczny jest ograniczona do 20 ton. Po wykonaniu inwestycji obecnie istniejący obiekt osiągnie nośność klasy „B”, tj. 40 t. Dojazdy do mostu również są w złym stanie technicznym – nawierzchnia posiada liczne deformacje, ubytki i zarysowania, nasilające się szczególnie wzdłuż krawędzi jezdni.

Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

W większości szerokość jezdni nie spełnia wymagań normowych i konieczne jest wyszerzenie jezdni do 6,0 m, co pozwoli na ujednolicenie parametru szerokości na całej długości dojazdów i na moście.

Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

Realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko społeczności zamieszkującej bezpośrednio przy tej drodze, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ istniejący most jest jedynym w okolicy, najbliższe przeprawy samochodowe znajdują się dopiero w Jaśle (ok. 7,5 km) i w Jedliczu (ok. 5,5 km). Dla tej części gmin Jasło i Tarnowiec droga powiatowa Nr 1847R stanowi oś komunikacyjną na linii północ – południe, a w okolicy nie istnieje alternatywa na tym kierunku. Stąd też przedmiotowa droga jest jedyną możliwą drogą łączącą bezpośrednio miejscowości gminy Tarnowiec i tej części gminy Jasło z drogą krajową nr 28, a poprzez nią z innymi miejscowościami, nie tylko naszego regionu.

Radni za przebudową drogi Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował radnym za wsparcie działań zmierzających do realizacji tej inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, o dofinansowanie w kwocie 3.499,7 tys. zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2019, tego zadania inwestycyjnego.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments