wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

PUP w Jaśle oferuje 25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Preferowane kobiety!

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Mieszkasz w powiecie jasielskim i jesteś osobą bezrobotną w wieku powyżej 30 lat? Teraz możesz otrzymać 25 tys. zł wsparcia od Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na podjęcie własnej działalności gospodarczej!

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje program Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VII), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle i należących do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj., osoby bezrobotne, zwłaszcza:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną (do wielkości 2 ha) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

3. Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1 lit. c-e oraz w pkt 2. Udział tych osób w projekcie nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie, a udzielone im wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie w projekcie:

1) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do 25 tys. zł,

2) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – do 25 tys. zł.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.4. RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu (ul. Rynek 18, 38-200 Jasło – Referat Dotacji, pokój nr 115A, 116, 117) lub telefonicznie:

  • 13 446 34 92 (wew. 32, 64, 72)
  • 13 443 54 32,
  • 13 443 54 64,
  • 13 443 54 51.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły