wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

PIT 36 ZG – co warto wiedzieć?

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Rozliczenie przychodów zagranicznych przed polskim urzędem skarbowym budzi wiele wątpliwości wśród podatników. Jednym z dokumentów niezbędnych do tego celu jest załącznik PIT ZG. Czym jest ten formularz i jak rozliczyć dochody osiągnięte za granicą?

Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą to obowiązek wielu podatników. Należy wybrać odpowiednią deklarację podatkową oraz dołączyć wszelkie niezbędne załączniki, takie jak PIT ZG. Jak to wygląda w praktyce?

Co to jest PIT ZG?

PIT ZG to załącznik do zeznania podatkowego służący do deklaracji przychodów uzyskanych za granicą przez polskich podatników. Jest to istotny dokument dla osób, które osiągają dochody poza granicami Polski, w formie wynagrodzenia za pracę, zysków z działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości czy innych przychodów. Załącznik ZG (zagranica) należy dołączyć do deklaracji podatkowej wtedy, gdy mamy obowiązek rozliczyć dochody uzyskane za granicą w polskim urzędzie skarbowym. Dochód z każdego państwa należy wykazać na oddzielnych załącznikach. Osoby, które pracowały w kilku krajach, muszą więc dołączyć do swojego zeznania podatkowego odpowiednią ilość załączników i przeanalizować każde z potwierdzeń uzyskania dochodu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://www.timetax.pl/rozliczenie-pit36-zg/

Kiedy trzeba składać PIT 36 ZG?

Osoby, które rozliczają się z polskich źródeł przychodów, a jednocześnie rozliczają się za granicą, muszą wykazać dochód zagraniczny przed polskim urzędem skarbowym, stosując do tego odpowiednią deklarację PIT wraz z załącznikami. Niezbędny jest załącznik ZG, który musi zawierać dane identyfikacyjne podatnika, a także miejsca jego zamieszkania. Dane te należy zamieścić w sekcjach A i B, natomiast w sekcji  C trzeba wykazać dochody uzyskane ze stosunku pracy i podobnych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych źródeł takich jak emerytury czy renty. Należy dopilnować prawidłowego rozliczenia podatku, aby uniknąć ewentualnych kar. Warto pamiętać, że urząd skarbowy automatycznie rozlicza podatników, którzy osiągnęli dochód w Polsce i nie złożyli zeznania w wyznaczonym terminie. Jeśli urząd nie wie o uzyskaniu dochodów za granicą, taka deklaracja zostanie błędnie rozliczona. Wtedy należy złożyć korektę wraz z załącznikiem ZG wykazującym przychody uzyskiwane poza Polską.

Jak rozliczyć się z przychodów uzyskanych za granicą?

Sposób, w jaki rozliczony zostanie dochód uzyskany za granicą, jest uzależniony od tego, czy Polska posiada porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem oraz w jakiej formie ono występuje. Wyróżniamy dwie metody, które pomagają zapobiec podwójnemu opodatkowaniu:

  • Metoda zwolnienia z progresją – dochód zagraniczny nie jest wliczany do podstawy opodatkowania w Polsce. Oznacza to, że podatek jest naliczany tylko od dochodów uzyskanych w Polsce. Dochód zagraniczny jest jednak brany pod uwagę podczas ustalania podatku od dochodu osiągniętego w Polsce. Do polskich dochodów należy dodać dochody zagraniczne, a stopę procentową podatku wyliczoną od obliczonej sumy dochodów należy zastosować następnie do dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Jeśli nie uzyskaliśmy żadnych przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, nie trzeba rozliczać zeznań PIT z załącznikiem PIT ZG.
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia – zastosowanie tej metody oznacza odliczenie od polskiego podatku części podatku obliczonego i zapłaconego za granicą. W praktyce oznacza to, że podatnik płaci podatek zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym uzyskał przychód, przy czym unika podwójnego opodatkowania poprzez odliczenie zapłaconego już podatku od kwoty należnego podatku w Polsce. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega cały dochód, zarówno osiągnięty w Polsce, jak i za granicą, jednak można odliczyć podatek zapłacony poza Polską. Możliwe jest to tylko do wysokości limitu podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

Do jakiej deklaracji podatkowej należy dołączyć PIT ZG?

PIT ZG należy dołączyć do deklaracji podatkowej zgodnie z rodzajem dochodów, który podatnik osiągnął. Dołącza się go do czterech głównych formularzy, czyli:

  • PIT 36 – tej deklaracji powinny użyć osoby, których zarobki zostały opodatkowane według skali podatkowej, a nie można ich wykazać na formularzu PIT 37.
  • PIT 36 L – to formularz, z którego skorzystają osoby rozliczające się podatkiem liniowym. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców.
  • PIT 38 – formularz dla osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych lub innych form kapitałowych.
  • PIT 39 – musi go złożyć podatnik, który nabył lub sprzedał nieruchomość.

Rozliczenie przychodów zagranicznych w zeznaniu rocznym jest dla wielu podatników skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub zapoznać się z dokładnymi instrukcjami zawartymi na stronach Ministerstwa Finansów. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie dochody zostały zadeklarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Ostatnie artykuły