Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego

0
Jasielski Budżet Obywatelski

Jeszcze tylko do jutra (11 września) mieszkańcy Jasła mogą składać w ramach budżetu obywatelskiego projekt, który ich zdaniem powinien zostać zrealizowany. Na ten cel, z budżetu miejskiego, przeznaczono 300 tysięcy złotych. Realizacja zatwierdzonych projektów nastąpi w 2019 roku.

Do tej pory w miejskim systemie konsultacji, znajdującym się na stronie konsultacje.um.jaslo.pl, zgłoszonych zostało siedem propozycji mieszkańców. W sumie wartość złożonych projektów wynosi 555 905 zł.

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego, na kwotę nieprzekraczającą 300 tys. zł, może złożyć każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a listę poparcia jego projektu podpisało co najmniej 25 mieszkańców.

Zgłoszone propozycje mieszkańców zostaną poddane weryfikacji przez powołany specjalnie w tym celu zespół (4 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz 6 radnych Rady Miejskiej Jasła), który będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Czas zgłaszania projektów mija 11 września, wnioski można składać zarówno w wersji papierowej, jak i  wersji elektronicznej. Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne są w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej  konsultacje.um.jaslo.pl

Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i techniczne, można kierować pod nr tel.13 44 86 319, lub email: jbo@um.jaslo.pl  Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: konsultacje.um.jaslo.pl

Harmonogram budżetu obywatelskiego Jasła na rok 2019:

  • składanie propozycji projektu – od 21 sierpnia do 11 września 2018 r.
  • weryfikacja złożonych projektów – od 12 września do 31 października 2018 r.
  • publikacja wyników weryfikacji – do 3 listopada 2018 r.
  • wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu niedopuszczonego do głosowania – 3 dni od daty opublikowania listy projektów
  • rozpatrzenie wniesionego odwołania – do 15 listopada 2018 r.
  • sporządzenie i ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu – do 20 listopada 2018 r.
  • głosowanie – do 15 grudnia 2018 r. (co najmniej 21 dni głosowania)
  • zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 31 grudnia 2018 r.
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments