wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W dniu 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami ”.

W konferencji udział wzięli: starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, etatowy członek zarządu Jan Muzyka, przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, dyrektor szpitala Michał Burbelka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej, kierownik działu technicznego Stanisław Chochołek, kierownik Oddziału Psychiatrycznego Ewa Teneta oraz kierownika działu zamówień publicznych szpitala Krystyna Tuchowska.

Teren przeznaczony pod powyższą inwestycję zlokalizowany jest w południowej części działki i ograniczony budynkami D, C, B oraz budynkiem administracji.

Inwestycję planuje się w II etapach. I etap obejmie budowę budynku 3-kondygnacyjnego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym budynkiem i zagospodarowanie terenu. Piwnice będą przeznaczone na pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze, parter na poradnie: Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Psychiatryczny, I piętro na oddział łóżkowy na 41 łóżek. Powierzchnia użytkowa budynku to około 1500 m². II etap obejmie nadbudowę dwóch pięter, jest on uzależniony od  środków finansowych szpitala i powiatu.

Planowany termin rozpoczęcia I etapu inwestycji to 2020 rok, a wstępny termin oddania jej do użytkowania przewidziany jest na 2022 rok. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu Jasielskiego. Przewidywany kosz budowy to 13 mln złotych.

Obecnie Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w budynku przy ul. Za Bursą. Jest to budynek zabytkowy, który nie spełnia obowiązujących wymogów, a jego remont byłby bardzo kosztowny.

Adam Pawluś – Starosta Jasielski

Wszyscy przybyli na konferencję  zgodnie podkreślali, że decyzja o budowie nowego budynku z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny z poradniami w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala jest uzasadniona ekonomicznie, a także wpłynie na poprawę warunków leczenia pacjentów i ich wyżywienia oraz pracy personelu medycznego. Obecnie dystans dzielący oddział psychiatryczny od szpitala wynosi 2 km, co stwarza wiele komplikacji związanych z diagnostyką i hospitalizacją pacjentów.

Dyrektor szpitala podziękował staroście oraz całej Radzie Powiatu w Jaśle za zaangażowanie w rozbudowę i modernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły