Odpowiedzi na pytania do Radnych II

0
Pytania do radnych Jasło
Wstecz
Następny

Odpowiada Krzysztof Pec

Pytanie do kandydata  na burmistrza, Pana Krzysztofa Peca.

Połowę miasta  stanowią byłe wsie dołączone do Jasła w 1975 roku. Jako tereny głównie po rolnicze pozbawione są infrastruktury miejskiej (ulice, chodniki, oświetlenie, Plany zagospodarowania przestrzennego, itp.) Chociaż stopniowo to zacofanie jest  likwidowane (kanalizacja, wodociągi), to jeśli chodzi o ulice to zaległości są bardzo duże. Drogi buduje się w ramach corocznych budżetów osiedlowych na remonty, które wynoszą klika lub kilkadziesiąt tysięcy a potrzeby należy liczyć w milionach.

Pytanie: Czy widzi Pan możliwość stworzenia  programu, nazwijmy go Programem urbanizacji tych osiedli, aby można było skorzystać ze współfinansowania projektu, z programów rządowych i unijnych, aby dokonać znacznego postępu w tym temacie.

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

Bardzo dziękuję za to pytanie, sam pochodzę z takiego osiedla i potwierdzam te spostrzeżenia. Faktycznie nie ma problemów z infrastrukturą wodo-kanalizacyjną, jest natomiast duży kłopot z drogami, a wynika to stąd,  iż trakty komunikacyjne prowadzą po starych śladach, często wąskimi dróżkami między domami.  Dlatego też brakuje miejsca, aby stworzyć infrastrukturę drogową o odpowiednich parametrach, dodatkowo tak, jak zauważa pytający, dla niewielu osiedli przyłączonych w 1975 r. są przyjęte MPZP (takie parametry istnieją jedynie dla Hankówki, części Brył, Sobniowa i Brzyszczek), co utrudnia planowanie przestrzenne na terenach, o których mowa. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że należy wzmocnić inwestycyjnie te tereny, a pomysł „program urbanizacji” jest bardzo ciekawy i należy zastanowić się nad jego finansowaniem i możliwością wprowadzenia.

Swoje pytanie chciałbym skierować do Pana kandydata na burmistrza, Krzysztofa Peca. W poprzednich pytaniach z sierpnia zostały poruszone zagadnienia uregulowania wałów na rzece, przystosowania ich do korzystania przez mieszkańców, a ja chciałbym zapytać o Przystanek Kwiatowa. Kilka lat temu powstał teren, zrewitalizowany, oczywiście odwiedzany jest przez mieszkańców, ale nie raz słyszałem, że warto byłoby go bardziej wyposażyć, bo teren jest ogromny a jeśliby popatrzeć na to co się tam znajduje to tak naprawdę niewiele. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki pomysł czy nie dałoby się właśnie na Przystanku Kwiatowa zrobić np. miejskiego kąpieliska? Wiem, że to jezioro jest specyficzne, ale myślę, że nawet poprzez wydzielenie pewnego najbezpieczniejszego fragmentu lub uregulowania dna jeziora, a zamiast trawy otoczonej siatką wysypanie piasku i stworzenia miejsca do plażowania nad wodą to miejsce zyskałoby jeszcze inny wymiar i byłoby jeszcze bardziej odwiedzane przez mieszkańców. Teren jest bardzo ładny, jezioro również, ale myślę, że „szpeci” trochę ta niedostępność, siatka ogrodzeniowa wokół… W mojej opinii dobrym rozwiązaniem byłoby gdyby to miejsce zyskało większe możliwości.

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

Bezpieczne kąpielisko na „Przystanku kwiatowa” to ciekawy pomysł, trzeba jednak sprawdzić wymagania , które muszą być spełnione dla tego typu obiektów. Jeżeli z punktu prawnego jest to możliwe, to myślę, że należały podjąć działania w tym kierunku. Zgodzę się z Panem, że wówczas teren ten był jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców. 

 

Dlaczego Jasło, miasto jeszcze kilka lat temu uważane przez ludzi tu przyjeżdżających za jedno czystszych i ładniejszych w województwie, przypomina śmietnik ? Czy miasto planuje coś zrobić w tej kwestii? [Alan]

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

Tak, to niestety prawda, też zauważam ten problem i chciałbym to zmienić. Według mnie rozwiązaniem mogłoby być np. oddanie większych kompetencji, a co za tym idzie, większych środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Zarządom Osiedli, na takie cele. To Zarządy Osiedli są najbliżej tych spraw i mogą na nie bardzo szybko reagować. Jeśli będą one miały odpowiednie środki finansowe, to z pewnością przeznaczą je na te cele, gdyż są „gospodarzami” na swoich Osiedlach.

Z drugiej strony potrzeba więcej i większych koszy ulicznych, należy także poprawić nadzór nad realizacją umów na sprzątanie ulic, skwerów i parków. 

Na pewno każdy z Państwa Radnych zauważył iż miasto się starzeje. Młodzi, zdolni ludzie wyjeżdżają z Naszego miasta bo nie widzą i nie mają perspektyw na przyszłość. Starsi wiekiem społecznicy/Radni nie dopuszczają młodych ludzi do pracy na rzecz miasta. Jak Radni zachęciliby młode pokolenie do pozostania w mieście? [Rutkowski]

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

To już kolejne pytanie, a raczej stwierdzenie,  że Jasło nie jest miastem dla ludzi młodych. Słychać wiele takich głosów, co potwierdza, że jest to duży problem i trzeba zrobić wszystko, aby to zmienić. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie:  „Jak zachęcić młode pokolenie do pozostania w mieście ?” Sam dużo rozmawiam z młodymi ludźmi i wiem czego im brakuje.  Bardzo dużo młodych osób wyjeżdża na studia i już nie wracają w rodzinne strony. Układają sobie życie w dużych metropoliach. Jasło metropolią nie będzie, musimy zaoferować coś innego. Według mnie dobrą alternatywą jest gwarancja życia w spokojnym i nowoczesnym mieście.  Mieście przyjaznym młodym matkom, mającym do zaoferowania dobrą edukację dla dzieci, atrakcyjną rozrywkę, a także zapewniającym możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Mój program właśnie obejmuje takie działania, chcę Jasła przyjaznego rodzinom. Dlatego uważam, że należy skorzystać z programów rządowych takich, jak Mieszkanie Plus, Maluch Plus, trzeba dać możliwość młodym małżeństwom na usamodzielnienie się bez nadmiernego zadłużania się, czy konieczności wyjazdu za granicę żeby zarobić na dom, bądź mieszkanie. Trzeba też utworzyć samorządowy żłobek, który nie będzie tak bardzo obciążał budżetów domowych, bo prywatne żłobki nie są tanie. Należy w końcu zająć się budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jasielska piłka potrzebuje nowoczesnych stadionów, a cała rzesza ludzi aktywnie spędzająca wolny czas ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż wałów. To wszystko można zrobić właśnie po to, aby nasze miasto było atrakcyjne dla Jaślan. Wierzę, że tak może być, stąd też zdecydowałem się kandydować na Burmistrza Miasta Jasła i jeżeli uważacie Państwo, że miasto potrzebuje zmian, to proszę o Państwa głosy 21 października.

Proszę o udzielenie odpowiedzi  dotyczącej boiska sportowego na osiedlu Bryły, czy w przyszłości  jest w planie aby to boisko doprowadzić do porządku oraz zagospodarować ten teren żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać oraz spędzać czas na tym terenie. Na dzień dzisiejszy teren jest zaniedbany oraz od wielu lat nic na tym terenie nie wykonano. Nie wystarczy postawić bramki założyć siatki gdyż teren był zarośnięty, teren powinien zostać zabezpieczony przez ogrodzenie oraz oświetlony, tak żeby można było bezpiecznie korzystać oraz nie dochodziło do dewastacji. [Mariusz]

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

Właśnie wybory jednomandatowe miały zapewnić między innymi zapobieganie takim sytuacjom. Osiedle Bryły ma przedstawiciela w Radzie Miast  i to On jest od tego, aby takie problemy rozwiązywał. Dlatego też przy każdych wyborach należy rozliczać wybranych przez mieszkańców przedstawicieli, jakimi przecież są Radni.

Bardzo często podkreślałem, że ważne jest dla mnie inwestowanie w infrastrukturę sportową, gdyż jest to inwestowanie w zdrowe społeczeństwo, w zdrowie Jaślan. Oczywiście tego typu inwestycje kosztują, należy więc korzystać z dostępnych środków zewnętrznych, np. z Ministerstwa Sportu. Właśnie dzięki naciskom na Pana Burmistrza złożono m.in. wniosek, dzięki któremu wybudowano boisko „Orlik” na osiedlu Gamrat, wyremontowano boiska na osiedlu Sobniów oraz na MOSiR, a w aktualnym roku na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Jednak, jak wcześniej powiedziałem, to wszystko zależy od Radnych z danego Osiedla, jak im nie będzie zależało na tego typu obiektach, to będzie to tak wyglądało jak mówi Pan Mariusz, dlatego jeżeli mieszkańcy uważają, że należy to zmienić, to w nadchodzących wyborach można to zrobić i wybrać osoby, którym zależy na poprawie infrastruktury sportowej, aby dać możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

Witam! Mam pytanie do wszystkich radnych. Są Państwo przedstawicielami różnych ugrupowań i kierunków politycznych, ale w każdej polityce musi być poważnie realizowana polityka prorodzinna, bo rodzina buduje zdrowe środowisko. Stąd moje pytanie: jak realizują Państwo politykę prorodzinną w elementach: 1. społeczeństwa? 2. środowisk pracy? 3. świata wartości? [ks. Damian]

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

Bardzo dziękuję za to pytanie, gdyż w całej stanowczości zgadzam się ze stwierdzeniem, że „rodzina buduje zdrowe środowisko” dlatego też mój program działania skoncentrowany będzie właśnie wokół jasielskich rodzin. Sam pochodzę z wielodzietnej i wielopokoleniowej rodziny i wiem jaki to dar. Cieszę się też i jestem dumny, że otrzymałem propozycję kandydowania na Burmistrza i Radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie ta Partia, można powiedzieć „podniosła z kolan” polskie rodziny. Jeżeli chodzi o mój program to tak jak wcześniej powiedziałem rodzina będzie osią, wokół której zbudowane będą inne elementy.

Po pierwsze rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy w naszych jasielskich zakładach. Dzięki wsparciu naszych Parlamentarzystów są duże szanse na nowe miejsca pracy w zakładach, które do tej pory były zamykane lub przenoszone do innych miast. Do Jasła wrócił Zakład Gazowniczy, są bardzo duże szanse na nowe inwestycje i nowe miejsca pracy w PKP – Cargo, w Lotosie, w Gamracie, jest duże prawdopodobieństwo na odbudowanie „jasielskich poszukiwań nafty i gazu” i powrót do Jasła jednego z wydziałów. Stabilna praca i godziwe zarobki to podstawa spokoju rodziny.

Druga sprawa to mieszkania. Chciałbym aby Jasło stało się beneficjentem programu „Mieszkanie Plus”, aby młodzi ludzie nie musieli nadmiernie się zadłużać albo wyjeżdżać za granicę po to, by zarobić na własne mieszkanie. Zauważyłem też,  że brak jest w naszym mieście samorządowego żłobka. Owszem są w Jaśle żłobki, ale są one prywatne i raczej nie są tanie. Uważam, że należy skorzystać z rządowego programu „Maluch Plus” i aplikować jako miasto o utworzenie takiego miejsca. Samodzielne mieszkanie, opieka żłobkowa i przedszkolna, według mnie pozwolą młodym rodzicom na podejmowanie decyzji o tym, że Jasło jest dobrym miejscem do zamieszkania i tu realizowania swoich zamierzeń.

Kolejna rzecz, na której mi zależy, a również przekłada się na politykę prorodzinną, to współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, które budują oczekiwany przez nasze polskie rodziny świat wartości.  Ja należę do Kościoła Katolickiego i wiem, jak bardzo ewangelizacja przez różne kręgi, a także przez Oazy, KSM ,czy np. kościół domowy, pomaga rodzinom w wychowania młodzieży. W dziedzinie niesienia wartości widzę też rolę sportu, jak powiedział św. Jan Paweł II:  „Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości”. Wiem, że poprzez sport można kształtować młodych ludzi. Dlatego moje działania skierowane będą na większą współpracę Miasta w tymi podmiotami. 

Witam.

To prawda, że o moście na Gądkach słyszy się od lat…i nic w tym temacie się nie dzieje.

Moje pytanie kieruję do Pana Peca – czy inwestycja ta nie jest blokowana specjalnie, teraz przed wyborami przez osoby „rządzące” w Rzeszowie czy Warszawie a pochodzące z Jasła? Wszędzie polityka… a gdzie dobro mieszkańców? Czy to nie jest pokazanie obecnemu Burmistrzowi, że pracuje nieudolnie… a po wyborach, temat powróci z zasługą przypisaną komuś innemu niż obecnemu Burmistrzowi? Śledzę tę sprawę i tak to właśnie wygląda, na celową blokadę i utrudnianie na siłę.

Most to nie tylko ułatwienie życia dla mieszkańców os. Gądki ale lepsza komunikacja dla całego Miasta. Może najwyższa pora zlikwidować w Jaśle te wojny polityczne… Miasto-Starostwo… i nie tylko i zacząć coś wspólnie działać dla rozwoju naszego umierającego niestety Miasta?

Krzysztof Pec - Radny Rady Miejskiej Jasła
Krzysztof Pec

No cóż, nie bardzo wiem, czy jest to pytanie do mnie. Nie słyszałem aby ktokolwiek, jak to osoba pytająca napisała: ”z osób rządzących” w Rzeszowie, czy w Warszawie, a pochodzących z Jasła” blokowały tą inwestycję.  Inna sprawa, to taka, że  jeżeli osoba, która to pytanie zadała, ma taką wiedzę i dowody, że ktoś utrudnia tą inwestycję, to dobrze byłoby żeby podzieliła się tą wiedzą, gdyż łatwo jest rzucić oskarżenia. Ja uważam natomiast, że Nasi Parlamentarzyści oraz przedstawiciele w Zarządzie Województwa i Sejmiku Województwa bardzo efektywnie pracują na rzecz Jasła.

Jeśli chodzi o kwestię mostu, to ja z całego serca popieram ten projekt, to bardzo ważna inwestycja, którą należy bezwzględnie, jak najszybciej zrealizować. Śledzę sprawę budowy mostu na Gądkach i uważam, że to Urząd Miasta nie jest zdeterminowany do jak najszybszej realizacji tej inwestycji, dla mnie ta inwestycja jest jednym z najjaskrawszych przykładów „nie da się”, do symbolicznego już stwierdzenia „mamy pecha do projektantów”.

Inna sprawa poruszona w tym pytaniu to „wojny polityczne Miasto-Starostwo”.  Szanowni Państwo, ja zupełnie nie rozumiem tego stwierdzenia, przez ostatnią kadencję na moim Osiedlu, z którego zostałem wybrany do Rady Miasta, dzięki współpracy Miasto-Starostwo udało się wybudować i wyremontować blisko 3 km chodnika oraz wyremontować drogi powiatowe.

Szanowni Państwo, nie dajmy sobie wmawiać, że coś się nie da, że wszyscy inni są źli, że „ktoś-coś”. W samorządzie potrzebujemy ludzi kompromisu, ludzi potrafiących rozmawiać z każdym, aby tylko osiągnąć oczekiwane przez mieszkańców rezultaty. Wierzę, że tak może być . Stąd też zdecydowałem się kandydować na Burmistrza Miasta Jasła i jeżeli uważacie Państwo, że miasto potrzebuje zmian, to proszę o Państwa głosy 21 października.

Wstecz
Następny
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments