wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Ochrona przed podwyżkami cen gazu

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

29 stycznia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców w celu skorzystania z niej.

Ustawa zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz – obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie – będą mogli także korzystać inni wymienieni odbiorcy. Są to:

 • podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą,
 • podmioty prowadzące żłobki i przedszkola,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności.
 • organizacje pozarządowe rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
  w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

Podmioty zainteresowane skorzystaniem z wsparcia muszą złożyć oświadczenie odbiorcy paliw gazowych na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w celu ułatwienia klientom możliwości skorzystania z ochrony taryfowej udostępniło w tym celu specjalny serwis dostępny pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa . Za pośrednictwem serwisu, w celu skorzystania z ochrony taryfowej można złożyć stosowne oświadczenie, dostępne pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa?_ga=2.212075348.1145129150.1643971419-1715876935.1623141869

W razie dodatkowych pytań dotyczących instytucji znajdujących się na terenie Jasła, możliwy jest kontakt telefoniczny z energetykiem miejskim pod nr telefonu 13 44 86 384.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły